Europa Środkowo-Wschodnia, Międzynarodowe centrum dziennikarskie i PR, Video

Dla TVP Polonia o wystawie o Rotmistrzu Pileckim w Brunssum

9 Marca Beata Bruggeman-Sękowska komentowała dla TVP Polonia wystawę zorganizowaną przez IPN o Rotmistrzu Pileckim i obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w szkole polskiej w Brunssum pod kierownictwem Pani dyrektor Bożeny Cichy.

Rotmistrz Witold Pilecki należał do pokolenia urodzonego pod zaborami, którego największym pragnieniem było odzyskanie przez Polskę niepodległości. Pokolenia wychowanego w ciągle żywych tradycjach powstań narodowych, które zostało ukształtowane przez zawołanie Bóg – Honor – Ojczyzna.

Przygotowana przez Oddział IPN w Warszawie we współpracy z Zofią Pilecką-Optułowicz i Andrzejem Pileckim (dziećmi Witolda Pileckiego) ekspozycja prezentuje najważniejsze wydarzenia z życia bohaterskiego Rotmistrza.

Jest swoistą podróżą sentymentalną do miejsc szczególnie związanych z życiem Witolda Pileckiego, m.in. na Kresy Wschodnie Rzeczypospolitej, gdzie spędził najpiękniejsze lata swojego życia, gdzie stworzył swoją „małą Ojczyznę” i skąd wyruszył, aby walczyć o jej wolność. Podczas tej podróży można również poznać sylwetki ludzi, którzy odegrali ważną rolę w jego życiu, z którymi prowadził działalność niepodległościową (m.in. w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz, w powstaniu warszawskim i podczas działalności wywiadowczej dla Rządu RP na Uchodźstwie) i z którymi za tę działalność postawiony został przez komunistów przed sądem.

Materiał jest dostępny pod: http://halopolonia.tvp.pl/29112442/09032017-2225

Czas od 11.54

 

Tekst: IPN i Communications-Unlimited.nl