Europa Środkowo-Wschodnia, Międzynarodowe centrum dziennikarskie i PR, Video

Inspirująca przemowa Jego Ekscelencji, Pana dr. Jana Borkowskiego, Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Inspirująca przemowa Jego Ekscelencji, Pana dr. Jana Borkowskiego, Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

 

Inspirująca przemowa Jego Ekscelencji, Pana dr. Jana Borkowskiego, Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze podczas obchodów dnia Niepodległości w szkole polskiej na terenie Królestwa Niderlandów i nadania tej szkole imienia Generała Stanisława Franciszka Sosabowskiego.

 

 

Leave a Reply