Książki, Tłumaczenia przysięgłe

Nasze kancelaria ponownie zatwierdzona przez niderlandzkiego Ministra Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa

Mgr. Beata Bruggeman-Sękowska została ponownie zatwierdzona przez niderlandzkiego Ministra Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa jako tłumacz przysięgły w trzech językach: niderlandzki-angielski-polski. Jest ona wpisana do oficjalnego rejestru tłumaczy przysięgłych (Rbtv) pod numerem 119. Mgr Beata Bruggeman-Sękowska została zaprzysiężona przez sąd w Maastricht (Limburgia).

Jest ona autorką 7 książek językowych, setek artykułów i produkcji telewizyjnych, językoznawcą, redaktorem naczelnym, międzynarodowym dziennikarzem, doradcą i prezesem Europejskiego Instytutu ds. Prześladowań Komunistycznych. W naszej kancelarii zatrudniamy również tłumaczy przysięgłych języka niemieckiego.

W Królestwie Niderlandów tłumaczenia przysięgłe mogą być wykonywane wyłącznie przez tłumaczy przysięgłych zarejestrowanych w krajowym rejestrze tłumaczy przysięgłych. (Rbtv). Jest to wymagane przez prawo. Z usług tłumaczy przysięgłych korzystają również prokuratury, sądy, kancelarie notarialne i adwokackie.

Możesz skontaktować się z nami w sprawie różnych tłumaczeń pisemnych i ustnych, m.in. przysięgłych i zwykłych, u notariusza, lekarza, itp, pod office@communications-unlimited.nl.