Centrum językowe i biuro tłumaczeń, Dyplomacja, Europa Środkowo-Wschodnia

Obchody wyzwolenia Bredy i współpraca pomiędzy Bredą i Wrocławiem

28-29 października  obchodzone było wyzwolenie Bredy. 73 lata temu, 29 października 1944 roku, Pierwsza Polska Dywizja Pancerna pod dowództwem generała Maczka wyzwoliła Bredę. Na szczęście miasto i jego mieszkańcy nie ponieśli wielu strat. Niestety podczas wyzwolenia zmarło wielu młodych polskich żołnierzy polskich.

Polscy wyzwoliciele Królestwa Niderlandów i ich wielka tragedia

 

Po zakończeniu II Wojny Światowej polscy bohaterze nie mogli powrócić do swego kraju ojczystego, ukupowanego przez komunistów. Ci młodzi bohaterzy, którzy ponieśli tak wielkie ofiary, walczyli za Naszą i Waszą Wolność, nigdy nawet nie mogli doświadczyć wolności w swoim kraju.

Zobacz tutaj (w języku niderlandzkim) materiały o wyzwoleniu Bredy i spotkaniu generała Maczka po wyzwoleniu, 30 października z Prezydentem Bredy B. Van Slobbe

 

 

Wielu polskich żołnierzy pozostało po II wojnie światowej w Bredzie.

Zobacz film o polskiej integracji w Bredzie tutaj (po holendersku):

 

 

 Generał Maczek

 

Po wojnie gen. Maczek został pozbawiony polskiego obywatelstwa i stopnia generała przez rząd komunistyczny. Nie mógł wrócić do komunistycznej Polski. Generał Stanisław Maczek nie otrzymał emerytury wojskowej od rządu brytyjskiego. Pracował jako sprzedawca a potem jako barman w hotelu w Edynburgu aż do 1960 roku prowadzonego przez polskich emigrantów i utrzymywał przewlekłe chorą córkę.

Generał Stanisław Maczek utrzymywał kontakty z Królestwem Niderlandów. Został on honorowym obywatelem miasta Breda. Niedawno odnalezione dokumenty archiwalne wskazują, że Generał Stanisław Maczek otrzymywał od rządu niderlandzkiego emeryturę. 11 listopada 1990 r. został awansowany przez prezydenta RP na uchodźstwie do stopnia generała broni. Generał Stanisław Maczek zmarł w wieku 102 lat. Zgodnie z jego ostatnim życzeniem został pochowany obok swoich żołnierzy na polskim cmentarzu wojskowym w Bredzie.

 

Delegacja z Polski, Królestwa Niderlandów i goście

 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin obiecał, że Polska będzie pomagać w utworzeniu Memoriału Generała Maczka w Bredzie. W związku z tym minister przybył 28 października do Bredy i podpisał list intencyjny. Odwiedził też Cmentarz Honorowy Oosterhout w Veerseweg 54, gdzie jest pochowanych 30 bohaterów polskich  bohaterów, którzy zginęli wyzwalając Oosterhout. Polska będzie wspierać np. przygotowanie wystaw przez polskich artystów w Memoriale Generała Maczka.

W obchodach na polskim Honorowym Cmentarzu Ettensebaan w Bredzie wzięli udział polski minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jerzy Plajtas, Jarosław Mika generał dywizji Wojska Polskiego, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych. Obecni byli Jego Ekscelencja, Ambasador RP w Hadze, Marcin Czepelak, konsul generalny Renata Kowalska, radcy Ambasady RP.W uroczystości wzięli udział Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz i Prezydent Bredy Paul Depla.

Paweł Depla w swoim wystąpieniu powiedział: “Upamiętniamy dzisiaj wielu polskich żołnierzy, którzy za naszą wolność zapłacili bardzo wysoką cenę. Tutaj pochowano ponad 160 polskich żołnierzy. Grób generała Maczla jest usytuowany po środku cmentarza i grobowiec nieznanego żołnierza, którego imię znane jest teraz: Edward Cieslar. Pozostałych 80 żołnierzy polskich pochowano na cmentarzu w Vogelenzang. Ci dzielni polscy żołnierze, pod dowództwem generała Maczka, oddali życie za naszą wolność. Nigdy tego nie zapomnimy.´´

Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej Marcin Czepelak powiedział: “Breda jednoczy Polaków i Holendrów.

´´Jest to miejsce, w którym przeznaczenie przyniosło zarówno trudne i radosne doświadczenia obu naszym narodom. Breda sprawia, że Polacy mogą lepiej zrozumieć Królestwo Niderlandów. I nawet łatwiej mi mówić po holendersku, chociaż to może nie być zauważalne. Mam jednak nadzieję, że łatwiej nasi drodzy holenderscy przyjaciele w Bredzie zrozumieją Polaków. Dziękujemy za pamięć o nas. Dziękujemy Ci za pamięć o naszych żołnierzach. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie![1]

W obchodach na polskim Honorowym Cmentarzu Ettensebaan w Bredzie uczestniczyły organizacje polonijne, z Holandii i zagranicy, harcerze oraz indywidualni polscy I niderlandzcy goście , którzy chcieli oddać honor polskim bohaterom.

 

Odznaczenia

 

Podczas obchodów wyzwolenia Bredy dokonano również dekoracji medalem Medalem Wojska Polskiego. Ksiądz Sławomir Klim z parafii Maksymiliana Kolbe zdobił Złoty Medal Wojska Polskiego, a Pani Bożena Rijnbout-Sawicka z Fundacji Serce, Pan Bolek Krzeszewski, Pan Wadek Salewicz I Pan  Stas Szamrowicz otrzymali srebrny medal armii polskiej za wybitny wkład w promocję historii i tradycji Armii Polskiej poza granicami Polski. Medal Wojska Polskiego przyznawany jest przez Ministra Obrony Narodowej.

 

Prezydent Wrocławia i list intencyjny

 

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz podpisał 30 października wraz z prezydentenBredy Paul Depla list intencyjny. Polska Dywizja Pancerna generała Stanisława Maczka będzie przedstawiana w Bredzie na muralach, w centralnych częściach Bredy.  Stworzony będzie w ten sposób rodzaj przewodnika po Bredzie w  związku z powstającym Memoriałem Generała Maczka.

Zostanie stymulowana współpraca w dziedzinie promocji polskiej historii, kultury i współpracy w dziedzinie technologii i biznesu. Wroclaw jest miastem partnerskim Bredy od 1991 roku.

Memoriał

 

Memoriał w Bredzie ma być memoriałem dziedzictwa polskich bohaterów. Koszt: 1,5 miliona euro. Gmina Breda przeznacza 50 000 euro na projekt i 200 tys. Euro na pomnik, który musi być gotowy w 2019 r., kiedy to będzie obchodzona 75. rocznica wyzwolenia Bredy.

Budynek ma być wykonany ze szkła, betonu i ciemnych metali. Szklana ściana pomnika będzie przedstawiała pomnik z tekstem “Za Waszą i Naszą Wolność”. W centralnym miejscu będzie mundur generała Maczek.

Pomnik ma być miejscem łączącym przeszłość z przyszłością i przypominającą odwiedzającym wspólną przeszłość. Tutaj zwiedzający będą mogli uzyskać informacje o brygadzie polskiej w bibliotece bogatej w zdjęcia i książki, podążać śladami Pierwszej PolskiejDywizji Pancernej generała Stanisława Maczek od 1939 r. aż do Wilhelmshaven w 1945 r, lub kontemplować w “chambre d’affaires”.

Fundacja Generał Maczek Memorial rozpoczyna działania mające na celu pozyskanie sponsorów.

 

 

Film i reportaż

 

Polska telewizja publiczna przygotuje reportaż o wydarzeniach w Bredzie i Oosterhout.

Ambasada Polska w Hadze zrealizowała film “Meet in Breda and Oosterhout. Film dostępny jest tutaj:

 

[1] Tłumaczenie z języka niderlandzkiego

 

Pragniemy podziękować Stichting Serce Polski za pomoc w realizacji tego artykułu.

Tekst i zdjęcia: Communications-Unlimited.nl Communications-Unlimited.nl© Copyright www.communications-unlimited.nl, 2017. All rights reserved.

Zdjęcia  z podpisania listu intencyjnego w Bredzie: Pani Bożena Rijnbout-Sawicka, © Copyright. 2017. All rights reserved.

Materiał filmowy: Youtube: Anne Frank Housestadsarchiefbreda and Embassy of the Republic of Poland in the Hague

 

Ksiądz Sławomir Klim z parafii Maksymiliana Kolbe

Ksiądz Sławomir Klim z parafii Maksymiliana Kolbe, Pani Bożena Rijnbout-Sawicka z Fundacji Serce, Pan Bolek Krzeszewski, Pan Wadek Salewicz I Pan  Stas Szamrowicz otrzymali  medal armii polskiej.

 

Z lewej: Pani Bożena Rijnbout-Sawicka

 

Jego Ekscelencja Ambasador RP Marcin Czepelak i Aloys Bruggeman

Ksiądz Sławomir Klim

Minister Jan Józef Kasprzyk

Jarosław Mika generał dywizji Wojska Polskiego, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych

Podpisanie listu intencyjnego

 

 

Przeczytaj/obejrzyj również:

Breda 27 czerwiec: Dzień prezentacji Memoriału Generała Maczka

Miejsce pamięci generała Stanisława Maczka i jego Dywizji w Bredzie

https://pl.communications-unlimited.nl/program-obchodow-wyzwolenia-bredy-28-i-29-pazdziernik/

Wiele reakcji na temat skandalicznych błędów w niderlandzkim podręczniku

Zaproszenie od burmistrza Wroclawia do spotkania we Wroclawiu

Otwarty list: Jestem zszokowana, ponieważ dzieci w Holandii uczą się kłamstw na temat Polski i Europy Środkowej-Wschodniej

http://halopolonia.tvp.pl/27333802/13102016-nauczanie-w-holandii-beata-bruggemansekowska

Hans van Baalen ponownie czci polskich wyzwolicieli Królestwa Niderlandów. Dziękujemy!

https://www.pressreader.com/netherlands/de-telegraaf/20161202/281732679100474

Polska zawsze będzie Polską ze względu na swoją determinację w walce o wolność

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych- obchody w Brunssum