Europa Środkowo-Wschodnia, Międzynarodowe centrum dziennikarskie i PR

Oficjalna zmiana nazwy Szkolnych Punktów Konsultacyjnych na świecie

Od 1 września 2019 roku wszystkie 66 Szkolne Punkty Konsultacyjne (SPK) na świecie zmieniają oficjalnie nazwę na Szkoły Polskie. Środowiska polonijne zabiegały oto od wielu lat.  Stało się to możliwe, dzięki modyfikacjom w prawie oświatowym wprowadzonym przez ówczesną Panią minister Annę Zalewską.

‘’Decyzja Pani minister zmieniająca nazwę szkół przywraca placówkom podległym Ministrowi Edukacji Narodowej należną im pozycję i podkreśla wartość ich pracy.
Oddaje w pełni znaczenie szkól dla Polaków i Polonii i przywraca im odpowiednią rangę’’, komentuje tą zmianę Pani Bożena Cichy, dyrektor Szkoły Polskiej imienia Generała Sosabowskiego przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum.

Pani Bożena Cichy, dyrektor Szkoły Polskiej imienia Generała Sosabowskiego przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum podczas inauguracji programu ”Dawniej to było” w Holandii.

Symboliczne ogłoszenie zmiany nazwy Szkolnego Punktu Konsultacyjnego (SPK) na Szkołę Polską miało  miejsce  na przełomie lutego i marca 2019 roku w dawnym SPK im. Jana III Sobieskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu.

Szkoły przy polskich placówkach dyplomatycznych należą do struktury Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG). Obecne są w 35 krajach, na 4 kontynentach (Afryka, Ameryka Północna, Azja i Europa). W ich skład wchodzą: Zespół Szkół w Atenach, 66 szkół polskich , 4 sekcje polskie w szkołach międzynarodowych we Francji. Szkoły realizują program uzupełniający (przedmioty ojczyste – język polski i wiedza o Polsce), z wyjątkiem Zespołu Szkół w Atenach, który prowadzi dodatkowo nauczanie ramowe. W roku szkolnym 2018/2019 naukę w szkołach przy polskich placówkach dyplomatycznych rozpoczęło łącznie ponad 17 tys. uczniów. Pracuje w nich blisko 600 nauczycieli.

Tekst: Communications-Unlimited.nl

Źródło: Communications-Unlimted, ORPEG.

Zdjęcia: Communications-Unlimited.nl, © Copyright  Communications-Unlimited.nl, 2019.

Okładka: Szkoła Polska imienia Generała Sosabowskiego przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum.

Przeczytaj/obejrzyj też:

https://halopolonia.tvp.pl/43410464/05072019-zakonczenie-roku-polskiej-szkoly-w-holandii