O totalitarnym systemie, pasji do interkulturalnej komunikacji i polityki

Artykuł o Beacie Bruggeman-Sękowskiej, jej pracy, pasji do interkulturalnej komunikacji, polityki, języków a także o  totalitarnym systemie. Artykuł ukazał się … Continue reading O totalitarnym systemie, pasji do interkulturalnej komunikacji i polityki