Rada doradcza

Prof. dr hab. Jacek Wiśniewski

Prof. dr hab. Jacek Wiśniewski, profesor zwyczajny, pracuje w SWPS od roku 2010. Tytuł naukowy uzyskał w r. 1999; od roku 2009/2010 na stanowisku profesora zwyczajnego. Zainteresowania naukowe: brytyjska poezja od okresu Romantyzmu do współczesności; powieść oraz proza niefabularna XX wieku; angielska i amerykańska literatura wojenna XX wieku (trzy publikacje książkowe i kilkadziesiąt artykułów i referatów na konferencjach naukowych na ten temat w okresie od 1988 do 2009 roku); w ostatnim okresie – Romantyzm angielski, zwłaszcza twórczość Johna Clare’a (od roku 2010 wydał drukiem siedem artykułów: cztery na temat twórczości Johna Clare’a i trzy na temat literatury wojennej).

 

Jest członkiem IAUPE (International Association of University Professors of English), ESSE (European Society for the Study of English) oraz PASE (Polish Society for the Study of English). Ma duże doświadczenie dydaktyczne, przez wiele lat wykładał na Uniwersytecie Warszawskim. Pełnił funkcje kierownika Zakładu Literatury Angielskiej, dyrektora Instytutu Anglistyki oraz dziekana Wydziału Neofilologii UW. Był jednym z założycieli oraz prorektorem pierwszej kadencji Państwowej Wyższej Szkoły w Białej Podlaskiej, gdzie wykładał historię literatury angielskiej, historię Wielkiej Brytanii oraz historię angielskiej kultury i sztuki. W przeszłości był stypendystą the American Council of Learned Societies (Princeton University) oraz the British Council (Durham University). Na jego dorobek składają się trzy monografie oraz kilkadziesiąt artykułów i referatów. Ma duże doświadczenie w kształceniu młodych kadr: wypromował 6 doktorów, kolejnych 7 doktorantów pracuje pod jego kierunkiem; był promotorem 56 prac licencjackich i 126 magisterskich. Jest autorem 12 recenzji prac doktorskich, 5 rozpraw habilitacyjnych oraz jednego wniosku o doktorat honoris causa (Uniwersytet Jagielloński, rok 2005).

 

Najważniejsze publikacje książkowe:

  1. Mars and the Muse: Attitudes to War and Peace in 20th-century English Literature. Warsaw University Press, 1988.

 

  1. The Great Crusade: American Literature of the First World War. Warsaw University Press, 1995.

 

  1. Edward Thomas: A Mirror of England. Cambridge Scholars Publishing, 2009.

 

 

Leave a Reply