Edukacja, Europa Środkowo-Wschodnia, Limburgia

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Polskiej im. gen. bryg. Stanisława SOSABOWSKIEGO przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum. 

Myślą przewodnią uroczystości były słowa Jana Pawła II

„Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte.
Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można zdezerterować”


W piękny poranek 3 września br. w odświętnie udekorowanej auli Szkoły Międzynarodowej AFHNORTH zebrali się uczniowie, nauczyciele i rodzice.  

W podniosłej atmosferze, w obecności sztandaru szkoły odśpiewano hymn Rzeczpospolitej Polskiej.

Uroczystość rozpoczęło wystąpienie Dyrektora Szkoły, pani Bożeny CICHEJ, która nawiązała do słów Wielkiego Polaka Jana Pawła II i przypomniała zebranym jak ważne jest posiadanie w życiu swojego Westerplatte –  systemu wartości i prawd, które trzeba utrzymać i obronić.  Pani Dyrektor zainspirowała do refleksji nad tym co dla nas jest najważniejsze i jakie miejsce naszym systemie wartości odgrywają kwestie dotyczące pielęgnowania więzi z Krajem nad Wisłą i Odrą.

W ten sposób myślami i sercami połączyliśmy się z Polską i rozpoczęliśmy program artystyczny, którego myślą przewodnią były wydarzenia związane z II wojną światową.
Wśród zaprezentowanych wierszy znalazła się „Pieśń o żołnierzach z Westerplatte”
i „Słońce września”. Wspólnie powracaliśmy pamięcią do Bohaterów Września i II wojny światowej i kontemplowaliśmy patriotyzm i heroizm naszych Przodków. 

Następnie powitano uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole, w tym uczniów klasy pierwszej.

Wzorem lat ubiegłych włączyliśmy się w akcję „Narodowe czytanie”. 
Wspólne czytanie „Ballad i romansów” rozpoczęto od wysłuchania utworu „Romantyczność” odczytanego przez Parę Prezydencką. 

Społeczności szkolnej życzymy wspaniałego Roku Szkolnego 2022/2023!

Filmowa relacja z uroczystości:Opracowała Agnieszka M. BEŁZO

Zdjęcia: opublikowane ze zgodą Szkoły Polskiej im. gen. bryg. Stanisława SOSABOWSKIEGO przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum. 

Related Posts