Edukacja

To skąd pochodzisz ma wpływ na szanse Twojego dziecka w szkołach niderlandzkich

Czy wiesz, że Holandia jest europejskim liderem w… powtarzaniu klasy! Średnio w krajach europejskich 7, 3% dzieci powtarza klasę. W Holandii jest to średnio 22,4%. Całkowity koszt tego zjawiska wynosi 1,4 mld euro rocznie. Jest to ponad 80 euro na osobę.

Warto dodać, że specjalna organizacja rządowa w Holandii kontrolująca jakość edukacji „Inspectie van het Onderwijs’’ doradza aby powtarzanie klasy nie wynosiło więcej niż w klasach 1-3 : 12% i w klasach 3-7 do 3%.

Według najnowszego raportu, który otrzymaliśmy od rzecznika Inspectie van het Onderwijs okazuje się, że dzieci z pochodzeniem migracyjnym częściej powtarzają klasy.

Oficjalne najnowsze dane przedstawiają się następująco: 15,8% dzieci bez pochodzenia migracyjnego powtarza klasę w Holandii w szkołach podstawowych, w przeciwieństwie do: 21,6% dzieci z tzw. zachodnim pochodzeniem migracyjnym, 21% dzieci nie z zachodnim pochodzeniem imigracyjnym, drugiej generacji i 27% dzieci nie z zachodnim pochodzeniem imigracyjnym pierwszej generacji.

Istnieją również różnice w liczbie osób kończących szkołę podstawową, dzieci bez pochodzenia migracyjnego na ogół kończą szkoły podstawowe. Tylko 60,3%  chłopców i 65,6% dziewcząt z nie-zachodniej imigracji pierwszej generacji ukończyli szkołę podstawową nominalnie w latach 2017-2018. Dzieciom ze środowisk migracyjnych szkoły częściej też
zalecają kontynuowanie nauki na niższym poziomie w szkole średniej.

Skąd pochodzisz ma wpływ na szanse Twojego dziecka w szkołach niderlandzkich. Na przykład: 19,4% dzieci ze środowisk migracyjnych, które przebywają w Holandii krócej niż 4 lata, otrzymało od szkół podstawowych zalecenie kontynuowania nauki w szkołach średnich na najniższym poziomie VMBO-B (przygotowawcze średnie wykształcenie zawodowe) w przeciwieństwie do 5,9 % dzieci bez pochodzenia migracyjnego. Kiedy przyjrzymy sie kwalifikacji przez szkoły na poziom VWO (najwyższy możliwy: poziom klasyfikujący do kontynuowania po jego ukończeniu nauki na Uniwersytecie), widzimy spektakularną zmianę: 8,2% dzieci ze środowisk migracyjnych, które są w Holandii krócej niż 4 lata, otrzymało wskazania od holenderskich szkół podstawowych aby kontynuować edukację na tym poziomie, w przeciwieństwie do 21,2% dzieci bez pochodzenia migracyjnego. Różnice te są widoczne dla wszystkich dzieci o różnym pochodzeniu migracyjnym, w przeciwieństwie do dzieci bez pochodzenia migracyjnego.

Jakie mogą być powody, dla których dzieci z pochodzeniem migracyjnym uzyskują gorsze rezultaty w niderlandzkich szkołach podstawowych, częściej powtarzają klasy i kontynuują  naukę na niższych poziomach szkół średnich? Czy te dzieci są głupsze, mniej inteligentne? A może nie są właściwie nauczane w szkołach, nie są im oferowane odpowiednie metody przystosowane dla dzieci z ich pochodzeniem i zapleczem  Językowym i nie są obiektywnie oceniane?

Na te pytania odpowie m.in. w naszych wywiadach guru w świecie edukacji prof. Dr. John Hattie jak i inni  i eksperci w naszych kolejnych publikacjach.

W artykule jest zastosowana definicja CBS: Osoba ma zachodnie pochodzenie, gdy ona, lub jedno z rodziców rodzi się w Europie (z wyłączeniem Turcji), Ameryce Północnej lub Oceanii. Indonezja i Japonia są również zaliczane do krajów zachodnich. Jeśli osoba lub jedno z rodziców urodziło się w innym kraju, zgodnie z definicją CBS, osoba ta ma pochodzenie migracyjne inne niż zachodnie.

Zdjęcie: Pixabay autorstwa Capri 23auto,

Statystyki: Inspectie van het Onderwijs

Bibliografia:

© Copyright www.communications-unlimited.nl, 2019. All rights reserved.

 

Przeczytaj także:  więcej o dzieciach ze środowisk migracyjnych, dwujęzyczności i holenderskich szkołach tutaj:

https://www.communications-unlimited.nl/how-the-teachers-knowledge-about-multilingualism-can-accelerate-or-hinder-the-childs-development/