Europa Środkowo-Wschodnia, Międzynarodowe centrum dziennikarskie i PR

Uroczyste obchody 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

Uroczyste obchody 75. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

Centralne uroczystości w kraju odbyły się 3 kwietnia w Warszawie przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Rocznica zostanie także uczczona 9 kwietnia na jednym z czterech Cmentarzy Katyńskich – Polskim Cmentarzu Wojennym w Kijowie-Bykowni. W obu wydarzeniach udział wezmą rodziny ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz najwyższe władze Rzeczypospolitej Polskiej.

10 kwietnia na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej odda delegacja rodzin ofiar i władz RP na czele z Ministrem – członkiem Rady Ministrów, Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Jackiem Cichockim oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzatą Omilanowską.

Zbrodnia Katyńska

Wiosną 1940 r., wykonując uchwałę Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 r., sowiecka policja polityczna – NKWD ZSRS – wymordowała blisko 22 tys. obywateli Rzeczypospolitej. Było wśród nich 14,5 tys. jeńców wojennych – oficerów i policjantów – z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. więźniów aresztowanych w okupowanej przez ZSRS wschodniej części Polski.

Oficerów z obozu kozielskiego rozstrzelano w Katyniu, tych ze Starobielska – w Charkowie, natomiast policjantów z Ostaszkowa – w Kalininie. Egzekucję więźniów przeprowadzono w więzieniach w Mińsku, Kijowie, Charkowie i Chersoniu.

Władze ZSRS postanowiły zgładzić tysiące bezbronnych jeńców, ponieważ nie ulegli oni prowadzonej wobec nich propagandzie i pozostali żarliwymi patriotami, gotowymi walczyć z sowieckim okupantem o wolną Polskę.

 

Źródło i zdjęcie: Premier.gov.pl

Leave a Reply