Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Polskiej im. gen. bryg. Stanisława SOSABOWSKIEGO przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum. 

Myślą przewodnią uroczystości były słowa Jana Pawła II „Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte.Jakiś … Continue reading Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Polskiej im. gen. bryg. Stanisława SOSABOWSKIEGO przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum.