Wiedza nauczyciela na temat wielojęzyczności a przyspieszenie lub utrudnienie rozwoju dziecka

Szacuje się, że ponad jedna czwarta dzieci w holenderskim szkolnictwie podstawowym jest wielojęzyczna i ma inne pochodzenie językowe / kulturowe … Continue reading Wiedza nauczyciela na temat wielojęzyczności a przyspieszenie lub utrudnienie rozwoju dziecka