Europa Środkowo-Wschodnia, Międzynarodowe centrum dziennikarskie i PR, Turystyka

Dziś Święto Flagi oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą

Dziś obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczpospolitej. 2 maja to także Światowy Dzień Polonii i Polaków za granicą, święto około 20 mln naszych rodaków mieszkających poza granicami Polski.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą jest obchodzone od 2 maja 2002 roku. Zostało ono ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z inicjatywy Senatu RP w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach (Dz.U. 2002 nr 37 poz. 331)

Dzień 2 maja to również dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – wprowadzony na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku.

Tekst: Communications-Unlimited.nl ma podstawie: PAP, Wikipedia,Dz.U. 2002 nr 37 poz. 331

Zdjęcie: Communications-Unlimited.nl