Zdjęcie: TVP Polonia

Communications-Unlimited jest multidyscyplinarnym Międzynarodowym Centrum Dziennikarskim i jedynym w Królestwie Niderlandów tego typu Centrum Europy Środkowo-Wschodniej. Communications-Unlimited to również wydawnictwo jak również Centrum językowe i biuro tłumaczeń w tym przysięgłych.

Communications-Unlimited zostało założone w 2004 roku przez Beatę Bruggeman-Sękowską. Do rady doradczej Communications-Unlimited należą uznani przedstawiciele świata polityki, nauki i biznesu. https://pl.communications-unlimited.nl/category/board-of-directors/

Przez lata naszej działalności pozyskaliśmy szerokie grono partnerów i przyjaciół, do których należą między innymi: media, ambasady, uczelnie, urzędy miast, organizacje non-profit i inne instancje rządowe jak i organizacje komercyjne. https://pl.communications-unlimited.nl/our-clients/

Na liście naszych publikacji znajdują się książki językowe, w tym również podręczniki szkolne, jak również kilkaset artykułów, wywiadów i produkcji telewizyjnych.

Beata Bruggeman-Sękowska jest laureatką prestiżowej, międzynarodowej nagrody “Za zasługi dla Polski i Polaków na świecie” przyznawaną przez Polską Telewizję Publiczną, TVP Polonia. Nagroda przyznawana jest wyjątkowym osobom ze świata nauki, kultury, polityki i sportu, którzy dzięki swoim osiągnięciom promują pozytywny wizerunek Polski i Polaków na świecie.

Jest ona również laureatką nagrody Marszałka Senatu RP dla dziennikarzy polskich i polonijnych.

Beata Bruggeman-Sękowska współpracuje z polskimi mediami od 1998 roku. Jest polsko-holenderską dziennikarką, komentatorem medialnym, wydawcą i autorką siedmiu książek i setek publikacji na temat Polski i Europy Środkowo- Wschodniej. Jest ona doradcą w zakresie Europy Środkowo- Wschodniej dla instytucji rządowych i firm. Jest ona również wykładowcą, międzynarodowym specjalistą PR, filologiem i tłumaczem przysięgłym z następujących języków: polski, niderlandzki i angielski. Beata Bruggeman-Sękowska jest zarejestrowana w Niderlandzkim Towarzystwie Tłumaczy Przysiegłych podlegającemu Niderlandzkiemu Ministerstwu Sprawiedliwości.

Dodatkowe funkcje publiczne pełnione przez Beatę Bruggeman-Sękowską to między innymi:

  • prezes: European Institute on Communist Oppression: http://eioco.nl/nl/
  • członek Komitetu Rekomendacyjnego Model European Parliament https://meplimburg.nl/mep-limburg/comite-van-aanbeveling/
  • doradca fundacji Pamięci Deportowanych Żydów pod przewodnictwem Pana Ralf Krewinkel, burmistrza Heerlen.
  • doradca stowarzyszenia na rzecz samotności osób starszych i integracji społecznej https://knuffeltegeneenzaamheid.nl/
  • doradca fundacji “Jongeren Ontmoeten Edith Stein Echt”
  • członek zarządu Maastricht Institute for Central and Eastern Europe pod przewodnictwem Pana Jana Mans: https://pl.communications-unlimited.nl/pan-jan-mans/
  • członek Komitetu Rekomendacyjnego na rzecz Roku Przyjaźni Niderlandzko-Rosyjskiej pod przewodnictwem profesora Joop van der Berg, przewodniczącego partii PvdA w pierwszej izbie parlamentu
  • członek Kapituły Polaka Roku pod przewodnictwem Pani Senator Barbary Borys-Damięckiej
  • przewodnicząca jury Miss Poland Benelux od 2011 roku

Beata Bruggeman-Sękowska ukończyła wydział anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiowała między innymi: kulturę, literaturę, historię, kulturę masową, zagadnienia etniczne i polityczne, gender studies, filozofię i psycholgię. Jej specjalizacją była kultura amerykańska jak również metodyka i tłumaczenia. Ukończyła ona również pomagisterskie studia dziennikarskie zorganizowane przez Uniwersytet Warszawski i L’Ecole Superiere de Journalisme de Lille, przy współpracy College of Europe. Uzyskała tam ‘Diplôme en Journalisme Européen’.

.