Rada doradcza

Jan Mans

Pan Jan Mans zmarł 18 lutego 2021 roku. Jesteśmy niezwykle dumni, że Pan Mans doradzał nam przez tyle lat. Nigdy go nie zapomnimy.

Jan Mans był znanym niderlandzkim politykiem, członkiem partii pracy: PvdA. Przez okres 30 lat był ośmiokrotnie burmistrzem w takich miastach jak: Meerssen, Kerkrade, Enschede, Zaanstad, Venlo, Maastricht, Moerdijk i Gouda. Był  aktywny w wielu organizacjach europejskich, takich jak: prezes niderlandzkiej sekcji organizacji: Council of European Municipalities and Regions, prezes niderlandzkiej delegacji Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, członek zarządu i prezydent Standing Committee Euro Mediterranean Partnership of Local and Regional Authorities, przewodniczący Izby Handlowej region Limburgia, prezes Maastricht Institute for Central and Eastern Europe i prezes Victim Support Netherlands.

Jan Mans  był założycielem rządowej organizacji w dziedzinie zarządzania kryzysem (Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing), która to organizacja została przekształcona w Niderlandzkie Stowarzyszenie Burmistrzów (Nederlands Genootschap van Burgemeesters).

Jan Mans studiował socjologię na uniwersytecie Radboud w Nijmegen, Holandia.

Przeczytaj też:

A glimpse into the past which will always stay with us…regardless of any borders

http://www.limburger.nl/cnt/dmf20160518_00020393/ik-vaar-op-mijn-intuitie

znanym niderlandzkim politykiem, członkiem partii pracy: PvdA. Przez okres 30 lat był ośmiokrotnie burmistrzem w takich miastach jak: Meerssen, Kerkrade, Enschede, Zaanstad, Venlo, Maastricht, Moerdijk i Gouda. Był i jest aktywny w wielu organizacjach europejskich, takich jak: prezes niderlandzkiej sekcji organizacji: Council of European Municipalities and Regions, prezes niderlandzkiej delegacji Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe, członek zarządu i prezydent Standing Committee Euro Mediterranean Partnership of Local and Regional Authorities, przewodniczący Izby Handlowej region Limburgia, prezes Maastricht Institute for Central and Eastern Europe i prezes Victim Support Netherlands.

Jan Mans jest założycielem rządowej organizacji w dziedzinie zarządzania kryzysem (Bestuurlijk Netwerk Crisisbeheersing), która to organizacja została przekształcona w Niderlandzkie Stowarzyszenie Burmistrzów (Nederlands Genootschap van Burgemeesters).

Jan Mans studiował socjologię na uniwersytecie Radboud w Nijmegen, Holandia.

Przeczytaj też:

A glimpse into the past which will always stay with us…regardless of any borders

http://www.limburger.nl/cnt/dmf20160518_00020393/ik-vaar-op-mijn-intuitie

Leave a Reply