Europa Środkowo-Wschodnia, Międzynarodowe centrum dziennikarskie i PR, Turystyka

Dziś Święto Flagi oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą

Dziś obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej. 2 maja to także Światowy Dzień Polonii i Polaków za granicą, święto około 20 mln naszych rodaków mieszkających poza granicami Polski.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą jest obchodzone od 2 maja 2002 roku. Zostało ono ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z inicjatywy Senatu RP w dowód uznania wielowiekowego dorobku i wkładu Polonii i Polaków za granicą w odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach (Dz.U. 2002 nr 37 poz. 331)

Dzień 2 maja to również dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – wprowadzony na mocy ustawy z 20 lutego 2004 roku.

Barwy flagi złożone z dwóch poziomych pasów: białego oraz czerwonego są odwzorowaniem kolorystyki godła państwowego, który stanowi orzeł biały na czerwonym polu. Zgodnie z zasadami heraldyki pas górny reprezentuje białego orła, a dolny czerwone pole tarczy herbowej. Kolory te według symboliki używanej w heraldyce mają następujące znaczenie:

Koloru białego używa się w heraldyce jako reprezentację srebra. Oznacza on także wodę, a w zakresie wartości duchowych czystość i niepokalanie.
Kolor czerwony jest symbolem ognia i krwi, a z cnót oznacza odwagę i waleczność

Tekst: Communications-Unlimited.nl ma podstawie: PAP, Wikipedia,Dz.U. 2002 nr 37 poz. 331, Stannisław Russocki „Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej. Zarys dziejów”, Wiedza Powszechna, Warszawa 1978.

 

Zdjęcie: Communications-Unlimited.nl