Europa Środkowo-Wschodnia, Międzynarodowe centrum dziennikarskie i PR

Pracownicy migrujący z UE otrzymają łatwo dostępną, wielojęzyczną pomoc prawną w Niderlandach

Biura pomocy prawnej (Het Juridisch Loket) zapewnią pomoc prawną pracownikom migrującym z UE w Niderlandach. Biorąc pod uwagę dużą grupę migrantów zarobkowych z UE w Niderlandach i wyzwania związane z ich pytaniami prawnymi, usługa ta będzie budowana etapami i w miarę możliwości w językach ojczystych, takich jak polski, bułgarski i rumuński, począwszy od Holandii Północnej i Południowej, Brabancji Północnej i Limburgii, regionów, w których mieszka i pracuje zdecydowanie najwięcej migrantów zarobkowych, informuje het Juridisch Loket. Pracownicy migrujący będą mieli możliwość bezpłatnego kontaktu z Biurem Pomocy Prawnej zarówno online, jak i osobiście – w przypadku pytań lub problemów prawnych, na przykład w sprawie czynszu, umów, wynagrodzeń i ubezpieczeń.

Migranci zarobkowi często znajdują się w trudnej sytuacji w Niderlandach i często nie wiedzą do czego mają prawo i jak dochodzić swoich praw. W związku z tym Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia oraz Ministerstwo Sprawiedliwości i Bezpieczeństwa zwróciły się do Juridisch Loket o zaoferowanie łatwo dostępnej wielojęzycznej pomocy prawnej również dla pracowników migrujących z UE i znajdujących się w trudnej sytuacji.

Biura pomocy prawnej będą dążyć do współpracy z innymi organizacjami, na przykład z Inspekcją Pracy, Fundacją FairWork, Barka i gminnymi punktami informacyjnymi dla migrantów zarobkowych z UE.

Poprawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla pracowników migrujących z UE i znajdujących się w trudnej sytuacji jest jednym z zaleceń ”Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten”. (Programu Ochrony Migrantów Zarobkowych)
Zespół ”Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten” kierowany przez Emile Roemer wydał w 2020 r. zalecenia mające na celu poprawę sytuacji migrantów zarobkowych w Niderlandach i zwalczanie nadużyć.

Ten raport roczny opisuje postępy we wdrażaniu tych zaleceń w 2023 r.
Biura pomocy prawnej (Het Juridisch Loket) zapewniają bezpłatne porady prawne osobom o niskich dochodach i niskim statusie majątkowym. Porady dotyczą wszystkich dziedzin prawa.

afbeelding:  jessica45 via Pixabay

Related Posts