Dyplomacja, Europa Środkowo-Wschodnia, Międzynarodowe centrum dziennikarskie i PR, Turystyka, Video

Ekskluzywny wywiad z Jego Ekscelencją Panem Vidmantas Purlys, ambasadorem Republiki Litewskiej w Królestwie Niderlandów. Część pierwsza.

Mieliśmy zaszczyt przeprowadzić ekskluzywne wywiady z Jego Ekscelencją Panem Vidmantas Purlys, ambasadorem Republiki Litewskiej w  Królestwie Niderlandów. To pierwsza część wywiadu na temat  współpracy pomiędzy Litwą i Królestwem Niderlandów.