Europa Środkowo-Wschodnia, Międzynarodowe centrum dziennikarskie i PR

Horst aan de Maas międzynarodowym przykładem pozytywnej integracji

Kees van Rooij jest przewodniczącym projektu: “Znaczenie pracowników migracyjnych” w skład którego wchodzą takie miasta jak Horst aan de Maas, Venray, Peel en Maas, Venlo i Leudal. Jest on również laureatem konkursu Polonus 2016 w kategorii Honorowy Polonus. Nagroda w tej kategorii jest przyznawana osobie lub organizacji, która przyczynia się w znaczący sposób do integracji polskich obywateli w Holandii czy też promuje wiedzę o Polsce.

Horst aan de Maas, Venray, Peel en Maas, Venlo i Leudal postanowiły przełamać negatywny wizerunek migrantów zarobkowych i wspólnie jako pierwsze zadbały, aby Polacy byli postrzegani jak sąsiedzi, współmieszkańcy tego regionu a nie ‘’imigranci’’.

Projekt regionalny “Znaczenie pracowników migracyjnych” jest przykładem udanej współpracy władz regionalnych i państwowych z pracownikami migracyjnymi, który ma na celu powitanie nowych sąsiadów i zaangażowanie ich w sprawy regionu. Ten projekt regionalny stał się przykładem dla regionów w całej Holandii i poza jej granicami. Pokazał prawdziwą twarz Polaków, jako ciężko pracujących nowych sąsiadów, którzy wspólnie z Holendrami chcą stanowić o swoim życiu w Holandii.

Kees van Rooij stwierdził ”Jako region wybraliśmy zdecydowanie takie podejście: ‘Witamy migrantów zarobkowych.’ Nasze zadanie nie polegało na zwalczaniu negatywnych aspektów ich obecności. Zastanowiliśmy się nad tym, że jeżeli ich witamy, to powinniśmy sprawić, aby poczuli, że mieszkańcy naszego regionu są im przychylni. Nasze podejście przejmują inne regiony.’’

Relacje o działaniach tych gmin pojawiają się bardzo często w mediach, pokazując potencjał Polaków i pozytywne do nich podejście, co ma ogromny wpływ na formowanie pozytywnego wizerunku Polaków w Holandii oraz zwalczanie dyskryminacji i wszelkich nielegalnych sytuacji, jakie pojawiają się w innych regionach tego kraju. Projekt nie pozostawia Polaków samych sobie, dba o to, że nie bedą izolowani, dba o ich ‘’teraz i jutro’’ wspiera ich, motywuje, zapewnia im przyszłość, walczy z dyskryminacją, przywraca im, również w mediach, na skalę krajową godny wizerunek, na taki na jaki zasługują.

Już przed rokiem 2000 zamieszkiwali i pracowali w tym regionie pracownicy migracyjni, początkowo jako pracownicy sezonowi, ale po pewnym czasie pozostawali na dłuższy okres czasu. Obecnie mieszka i pracuje w tym regionie około 20.000 pracowników migracyjnych, w tym 3.000 w Horst aan de Maas, co stanowi 8% mieszkańców tej miejscowości. Po zapoznaniu się z raportem sporządzonym przez Fundację Opieki Społecznej Synthese dotyczącym pracy i warunków mieszkaniowych pracowników migracyjnych podjęto kroki w tej sprawie, gdyż wiele było do zrobienia według tego raportu. Początkowo akcję podjęły Venray, Peel i Maas i Horst aan de Maas, a w późniejszym stadium Venlo i Leudal. Także władze wojewódzkie od początku wykazywały inicjatywę w tych sprawach i aktywnie w nich uczestniczyły starając się o poprawienie sytuacji nowych sąsiadów. Horst aan de Maas na czele z burmistrzem Kees van Roij stało się siłą wiodącą w sferze kierowania sprawami w regionie. Cały region potwierdził chęć współpracy unikając niepotrzebnej biurokracji. Jest to cecha mentalności mieszkańców tego regionu. Nie słowa, a czyny się liczą. Trzeba było podjąć akcję i ją podjęto. Wszystkie strony, które wzięły udział w tej akcji zasługują na pochwałę.

“Pracownicy migracyjni są potrzebni w tym celu, aby nasza gospodarka rozwijała się zarówno teraz jak i w przyszłości, mając na uwadze starzenie się regionu. Jako region wybraliśmy zdecydowanie takie podejście: Witamy migrantów zarobkowych. Nasze zadanie nie polegało na zwalczaniu negatywnych aspektów ich obecności. Zastanowiliśmy się nad tym, że jeżeli ich witamy, to powinniśmy sprawić aby poczuli, że mieszkańcy naszego regionu są im przychylni. Nasze podejście przejmują inne regiony. Przy czym naszą dewizą jest wzajemna współpraca.”

Podejście:

 • Nie tylko rozmawiają o migrantach, ale również rozmawiają z nimi. Powstała polska grupa doradcza, z którą stale się kontaktują.
 • Co roku organizują duże manifestacje związane z tą tematyką. Są wytrwali i pokazują, że sprawy, którymi się zajmują są ważne. Każdy bierze udział w tym procesie.
 • Nie ukrywają sposobu swojego działania, a przeciwnie, przekazują swoje doświadczenia zarówno w regionie jak i poza nim.
 • Poszukują kontaktów z instancjami państwowymi, ministerstwami i to z powodzeniem.
 • Nawiązują kontakty z sąsiednimi gminami w Niemczech i dzielą się swoim doświadczeniem. Rezultatem tych kontaktów były odwiedziny ich regionu.
 • Zapraszają na spotkania burmistrzów z Polski do wspólnych rozmów z Polakami zamieszkującymi ten region.
 • Zapraszają na spotkania przedstawicieli kościoła w tym biskupa Limburgii.
 • Powstał punkt informacyjny w Meterik, gdzie pracownicy migracyjni mogą się zgłaszać z pytaniami. Zostały wydrukowane rozmaite foldery z informacjami dla migrantów. Poświęca się uwagę osobom, które potrzebują wsparcia.
 • Sporządzają plan dotyczący zakwaterowania pracowników migracyjnych (na krótki pobyt), a także zapoznają się z wieloma sytuacjami nielegalnego pobytu i jeżeli to możliwe legalizują pobyt. Dzięki temu znają miejsce pobytu migrantów. Obecnie poświęcają uwagę zakwaterowaniu większej grupy osób, które chcą pozostać na stałe.
 • Dokonują szczegółowej kontroli, w czasie której nie tylko poświęcają uwagę sytuacji mieszkaniowej (także bezpieczeństwu przeciwpożarowemu), ale także zwracają uwagę na warunki pracy, opłatę czynszu, obowiązek nauczania dzieci, zameldowanie się w BRP itp. Integralne podejście w tej sprawie jest priorytetem.
 • Poszukują możliwości certyfikowania przez własny sektor.
 • Sukcesem stał się projekt Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej dotyczący integracji. Ponad 160 osób otrzymało świadectwa. Część osób przeszła na następne kursy językowe. Wyeliminowanie bariery językowej jest najistotniejsze.
 • Pracują nad polepszeniem wizerunku poprzez badanie sytuacji, organizowanie manifestacji oraz co najważniejsze prowadzenie rozmów z Polakami.

 

Region stawia przede wszystkim na współpracę. Mieszkańcy współdecydują przy czym mogą liczyć na wsparcie gminy.

 

 1. Pracodawcy dbają o lekcje języka dla pracowników migracyjnych.
 2. Powstała polska parafia w Meterik, w której co tydzień odbywają się msze.
 3. Polacy funkcjonują jako tłumacze w szkołach podstawowych w czasie rozmów 10 minutowych oraz w czasie corocznych targów informacyjnych.
 4. Lokalna dyskoteka organizuje wieczory dyskotekowe dla pracowników migracyjnych.
 5. Powstały polskie sklepy i małe firmy.
 6. Powołano do życia grupę doradczą do spraw osób niezdecydowanych. Projekt poświęcony jest Polakom, aby zdali sobie sprawę z konsekwencji braku dokonania wyboru “pozostaję tutaj czy niedługo wyjeżdżam”.
 7. Co roku firmy polskie organizują targi informacyjne, w których biorą udział przeróżne organizacje rządowe, gminy, szkoły językowe, biura do spraw dyskryminacji, spółdzielnie mieszkaniowe.
 8. Wielka manifestacja (20.000 uczestników) została zorganizowana w Horst przez tamtejszych przedsiębiorców dla nowych sąsiadów.
 9. Na stronie Urzędu Miasta Horst Urząd nawołuje w języku polskim do wzajemnego poznania pod hasłem: ‘’jesli chcesz z kimś współpracować, musisz go najpierw lepiej poznać.’’ Urząd zaprasza do uczestnictwa w rozmaitych wydarzeniach integracyjnych, takich jak np.: van Horster Land: wielkie święto kulinarne i kulturalne, gdzie Holendrzy i Polacy mogą wzajemnie się lepiej poznać.
 10. Projekt: Koempel: gdzie Holendrzy wraz z Polakami mają się lepiej poznać. Podczas tego projektu Holender pomaga Polakowi w codziennych sprawach, w nauce języka, razem uczą się o swojej kulturze, zwyczajach. https://www.synthese.nl/nieuws/2015/3/16/gezocht-doe-maatjes-koempel-horst-ad-maasvenray/
 11. ”Gdybym był szefem’’ w Horst aan de Maas. Każdy jest mile widziany w budynku Urzędu Gminy. Można zawiesić swoje „życzenie”, „uwagę” na drzewku życzeń, przypiąć swoją skargę na przygotowanym „murze skarg”, odwiedzić salę obrad i zobaczyć miejsce pracy urzędników. Można też  zasiąść na głównym Tronie i opowiedzieć co byś zrobił jeśli Ty byłbyś „szefem” Horst aan de Maas. Urzędnicy Rady Gminy są otwarci na rozmowy. https://www.horstaandemaas.nl/Bestuur_en_Organisatie/Gemeenteraad/Wat_doet_de_gemeenteraad/Was_ik_de_baas_van_Horst_aan_de_Maas/Poznaj

 

Prace w tym regionie rozpoczęto już w 2011 roku i osiągnięto wiele. Projekt zakończył się, ale wszyscy stwierdzili, że będą nadal współpracować. Nie można osłabić zaangażowania. Jeszcze nie wszystko zostało uregulowane. Doświadczenie, które tutaj zdobyli, mogą wykorzystać przy kolejnej pracy integracyjnej nowych przybyszów.

 

Wywiad dla TVP Polonia z Kees van Rooij jest dostępny tutaj:

http://halopolonia.tvp.pl/33596603/11082017-jak-zostac-polakiem-roku-w-holandii

 

Przy okazji spotkania i przygotowania do wywiadu dla TVP Polonia Kees van Rooij pogratulował Beacie Bruggeman-Sękowskiej z naszego Centrum Europy Środkowo-Wschodniej prestiżowej wygranej w konkursie TVP Polonia: ‘’Za Zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju’’.

 

 

 

Przeczytaj również:

 

Prestigious prize for Beata Bruggeman-Sękowska

Polish Public TV visiting Horst aan de Maas and Meterik

And the Honorary Polonus of the Year award goes to…Limburg!!!

Official congratulations from H.E. Ambassador of the Kingdom of the Netherlands in Warsaw

Congratulations from the Embassy of the Republic of Poland

Media coverage of the official Gala of the TVP Polonia awards

A few photo impressions from the Gala of ”For the Merits of Poland and Polish people abroad

Official site of the Ministry of Foreign Affairs: http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polonia/wydarzenia/wiadomosci_kraj/warszawa__tvp_polonia_nagrodzila_za_zaslugi_dla_polski_i_polakow

Coverage from Gala:http://www.polonia.tvp.pl/30210986/gala-tvp-polonia
Short reportage about Gala: https://www.facebook.com/tvppolonia/videos/1382183795180171/

Interview with Beata Bruggeman-Sekowska: http://halopolonia.tvp.pl/29908334/02052017-2220
from 12.07
Official site of the President of the Republic of Poland: http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,675,nagrody-tvp-polonia-za-zaslugi-dla-polski-i-polakow-za-granica.html