Dyplomacja, Europa Środkowo-Wschodnia, Międzynarodowe centrum dziennikarskie i PR

Marcin Czepelak – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Królestwie Niderlandów oraz Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny – Stały Przedstawiciel RP przy Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej

Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski wręczył w czwartek w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy nominacje czterem nowym ambasadorom RP: we Francji, w Holandii, Kanadzie oraz Kazachstanie – poinformowało Biuro Rzecznika Prasowego resortu.

Marcin Czepelak został nowym Ambasadorem RP w Królestwie Niderlandów. Ambasador Marcin Czepelak ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego rozprawa doktorska poświęcona umowom międzynarodowym uzyskała w 2006 r. nagrodę Prezesa Rady Ministrów za najlepszą pracę doktorską oraz wyróżnienie w konkursie „Państwa i Prawa”. W 2016 r. habilitował się na podstawie monografii „Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym Unii Europejskiej”. Jest autorem monografii i artykułów naukowych dotyczących m.in. międzynarodowego postępowania cywilnego, ochrony inwestycji zagranicznych oraz prawa traktatów. Publikacje te wydawane były po polsku, angielsku i włosku.

Opracowanie „Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej. Komentarz do rozporządzeń rzymskich” z 2012 r. zostało nagrodzone w V edycji konkursu „Przeglądu Sądowego”, jako najbardziej przydatna w praktyce postepowań sądowych książka prawnicza.

Doświadczenie w administracji samorządowej zdobył pracując w Urzędzie Miasta Krakowa. Od 2006 r. związany zawodowo z UJ, gdzie w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego prowadził wykłady m.in. z prawa umów międzynarodowych, prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego prawa spadkowego. Związany również z kilkoma międzynarodowymi ośrodkami naukowymi, jak Instytut Maxa-Plancka w Hamburgu oraz Uniwersytet w Cambridge, gdzie prowadził projekty badawcze. W ramach licznych zagranicznych staży i pobytów naukowych brał m.in. udział w zajęciach organizowanych przez Haską Akademię Prawa Międzynarodowego. Był również stypendystą rządu Republiki Francuskiej oraz Ministra Spraw Zagranicznych Holandii.

Jak podkreśla MSZ, Ambasador Marcin Czepelak posiada szerokie krajowe i międzynarodowe doświadczenie legislacyjne i eksperckie. Przygotowywał ekspertyzy m.in. dla Kancelarii Sejmu RP, Ministerstwa Sprawiedliwości, Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Biegle włada angielskim, francuskim i niemieckim. Posługuje się również hiszpańskim.

Źródło i zdjęcie: Ministerstwo Spraw Zagranicznych