Edukacja, Europa Środkowo-Wschodnia

Młody Ambasador Polski

Dnia 24 czerwca 2022 roku w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze odbyła się doniosła uroczystość akcji “Młody Ambasador Polski”. Chargé d’affaires  a.i. Pan Piotr Samerek, Konsul Generalny Pani Katarzyna Smoter i konsul Pani Dagmara Bobak wręczyli akty nadania tego zaszczytnego tytułu dwudziestu dzieciom, które promują Polskę i polską kulturę w swoich szkołach na terenie Królestwa Niderlandów.

Zdjęcie: ©Andrzej Truś Photography

Młodymi Ambasadorami Polski zostały następujące dzieci:

Adam Łosko
Alexander McHugh
Elisa van der Vegte
Julia Lonska
Julia James
Jerzy Sarnowicz
Kevin l’Abee
Marissa Sepers
Maximilian Cats
Maximiliaan Bruggeman
Nathan Truś
Nick van der Klooster
Nicola Bogdanowicz
Olaf Gibas
Patryk Pawlik
Philippe Serruys
Salomea van Halteren
Tymotheusz Cats
Vanessa Batorska
Vincent Lauwerijssen

Była to szósta edycja tego wspaniałego wydarzenia, ktore jest organizowane przez Niderlandzko – Polskie Centrum Kultury i Edukacji Quo Vadis a pomysłodawczynią jest Pani Magdalena Domańska-van Dijk.

Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy!

Zdjęcie: ©communications-unlimited.nl

Zdjęcia: Młody Ambasador Polski i Communications-Unlimited.nl

Obejrzyj też:

Related Posts