Europa Środkowo-Wschodnia, Międzynarodowe centrum dziennikarskie i PR, Video

ORPEG o naszym reportażu

ORPEG: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą o naszym reportażu w TVP o obchodach 99 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości i uroczystości Pasowania Pierwszoklasistów w Szkole polskiej imienia Generała Sosabowskiego przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum.

https://www.facebook.com/orpeg/posts/1607694472620216

 

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) wspiera i promuje naukę języka polskiego wśród młodych Polaków przebywających za granicą. ORPEG, czyli dawniej Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą, został powołany w 1973 r. na mocy zarządzenia ówczesnego Ministra Oświaty i Wychowania. W pierwszych latach uruchomiono szkoły przy największych polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych. Z czasem powstawało coraz więcej szkół rozsianych po całym świecie. Naukę w szkołach umożliwiono także młodzieży posiadającej polskie korzenie.

Na mocy zarządzenia nr 35 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. Zespół Szkół zmienił nazwę na Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, a w jego struktury zostało włączone Polonijne Centrum Nauczycielskie ulokowane w Lublinie.

Zobacz dłuższą wersję naszej relacji filmowej tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=Fj7_v_QOXBs