Video

Standardy zakwaterowania pracowników migracyjnych w Holandii

Prezentujemy Państwu nasz najnowszy film informacyjny na temat standardów zakwaterowania migrantów zarobkowych, ważnych od 15 września 2018 r. Inicjatorzy- ABU, NBBU, VIA, PPE/PVV, LTO, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond, de Unie en de LBV – chcą promować tylko dobrej jakości zakwaterowania dla immigrantów zarobkowych z zagranicy.

W dniu 28 marca 2012 r. podpisano Krajową Deklarację w sprawie tymczasowych mieszkań dla unijnych pracowników migrujących: de Nationale verklaring tijdelijke huisvesting EU- arbeidsmigranten. Sygnatariuszami, partnerami tej deklaracji byli : minister spraw wewnętrznych, urzędy miast  i wiele organizacji takich jak: de VNG, Aedes, ABU, NBBU, VIA, LTO Nederland, Productschap Vee en Vlees, CNV, FNV, Pools Overlegplatform in Nederland en diverse gemeenten. Sygnatariusze zobowiązali się dołożyć starań, aby ustalić normy dobrego zakwaterowania w układach zbiorowych o pracę cao, certyfikacji oraz wiarygodnego systemu ekzekwowania tych norm.  Jako rezultat tego porozumienia powstała Fundacja Normering Flexwonen, która zarządza i kontroluje ustalone normy zakwaterowania i prowadzi rejestr firm, które spełniają normy.

Jest 6 wymogów, które trzeba spełniać, więcej informacji w naszym filmie informacyjnym.