Europa Środkowo-Wschodnia

Telefoniczne Centrum Informacji Konsularnej MSZ dostępne w Holandii

Od 15 stycznia 2018 r. wybierając lokalny, holenderski numer telefonu +31 707011037 uzyskają Państwo połączenie
z Centrum, gdzie uzyskacie odpowiedzi na pytania w sprawach konsularnych (np. paszportowych, utraty dokumentów, obywatelstwa polskiego, stanu cywilnego).

W przypadkach wymagających bezpośredniego kontaktu z konsulem pracownicy Centrum doradzą, jak postępować.

Centrum Informacji Konsularnej pod numerem +31 707011037 udziela informacji w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 09:00 do 17:00.

Kontakt z CIK jest możliwy także w dniach wolnych od pracy w Holandii, które są jednocześnie zwykłymi dniami pracy w Polsce.

Źródło: Ambasada RP w Hadze