Europa Środkowo-Wschodnia, Międzynarodowe centrum dziennikarskie i PR

Uczymy się „poza murami szkoły”

Ksiądz Jan Twardowski napisał „…nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia, kiedy Bóg drzwi zamyka – to otwiera okno…” – ani przez chwilę nie straciliśmy kontaktu z naszymi uczniami i ich rodzicami – powiedziała Kierownik Szkoły Polskiej w Brunssum, pani Bożena CICHY.

Uczymy się „poza murami szkoły”. W sytuacji, w której uczniowie nie mogą przyjść do szkoły, szkoła przyszła do domów uczniów. W soboty odbywają się regularne zajęcia on-line na platformie Skype. Towarzyszy im wiele radości, uczniowie są bardzo aktywni, cieszą się ze spotkania z koleżankami i kolegami, ale także z nauczycielami.

Otrzymujemy ogromne wsparcie ze strony organu prowadzącego – Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Na bieżąco przekazywane są informacje dot. zasobów znajdujących się w Internecie. Materiały wykorzystywane na lekcjach on-line są bardzo atrakcyjne pod względem merytorycznym i dydaktycznym. Lekcje są ciekawe i wspaniale angażują uczniów do pracy w czasie zajęć i do samodzielnej pracy w domu.

W ostatnią sobotę, na lekcji wiedzy o Polsce w liceum ogólnokształcącym, realizowałam  temat „Państwo”. W lekcji uczestniczyli uczniowie ze szkół w Belgii, Holandii i Niemiec. Elementem e-lekcji było wspólne słuchanie hymnu Polski. Było to dla mnie ogromne doświadczenie osobiste i zawodowe. W ciszy i skupieniu słuchały go całe rodziny, czuliśmy ogromną więź, która nas łączy w tych trudnych dla wszystkich chwilach…..

Rodzice i uczniowie bardzo pozytywnie przyjęli nauczanie w nowej formie. Materiały ocenili jako bardzo atrakcyjne. W zajęciach uczestniczyły całe rodziny.

Duża liczba uczniów naszej szkoły mieszka w obwodzie Heinsberg, który od wielu tygodni objęty jest kwarantanną. Dla dzieci oznacza to wiele tygodni spędzonych w domu.

Prowadzenie zajęć w formie on-line wymaga starannego przygotowania lekcji ze strony nauczycieli oraz współpracy ze strony rodziców. Przeprowadzone w sobotę zajęcia pokazały, że  ze wszyscy się do nich wspaniale przygotowali. Drogą elektroniczną przesłane zostały uczniom pakiety edukacyjne przygotowujące ich do wirtualnego spotkania

Szkoła Polska w Brunssum liczy 110 uczniów. Kierownik szkoły, jak również nauczyciele znają nie tylko uczniów, ale także ich rodziców i opiekunów. Ułatwia to stały kontakt społeczności szkolnej. Również w czasie pozalekcyjnym kierownik szkoły i nauczyciele pozostają do dyspozycji rodziców i uczniów. Służą im wsparciem i pomocą za pośrednictwem telefonów, poczty e-mail, komunikatorów Skype i WhatsApp.

W formie on-line odbywają się także rady pedagogiczne, spotkania indywidualne z uczniami i rodzicami, w ten sposób funkcjonuje administracja szkoły.