Europa Środkowo-Wschodnia, Międzynarodowe centrum dziennikarskie i PR, Video

Wywiad dla polskich wiadomości o Instytucie Represji Komunistycznych EIOCO

18 marca Beata Bruggeman-Sekowska, prezes EIOCO, udzieliła wywiadu dla polskich wiadomości. Opowiedziała o wizji, celu i działalności Instytutu. Wyjaśniła, że ​​wiedza o komunizmie często nie jest poprawna w Europie Zachodniej i że utrwalane są różne stereotypy, które rzucają niewłaściwe światło na tę kwestię. Zwróciła uwagę, że rolą Instytutu jest edukacja pokoleń na temat prawdziwego charakteru systemu totalitarnego, jakim jest komunizm. Wywiad w języku polskim jest dostępny tutaj:  https://polonia24.tvp.pl/52864306/prawda-na-temat-komunizmu?fbclid=IwAR0OYYZOc8Z014YpIo2fLFO1sQm0sp6uqeOMMOdlTCzrwHrKPlbCBykcjn4