Europa Środkowo-Wschodnia, Międzynarodowe centrum dziennikarskie i PR, Video

Zasiłki na dzieci w Holandii- filmik informacyjny

Wiele polskich rodziców, którzy mieszkają w Królestwie Niderlandów nie korzystają z prawa do zasiłków na dzieci.
Wczoraj weszła ustawa 500+ w Polsce, pracując jednak i mieszkając w Holandii z dziećmi niderlandzkie instancje są pierwszymi do jakich możemy się zwrócić o dodatki na dziecko. Beata Bruggeman-Sękowska, pisarka, dziennikarka, tłumacz przysięgły i dyrektor Communications-Unlimited.nl: Centrum Europy Środkowo-Wschodniej i Centrum dziennikarskie omawia kwestie zasiłków na dzieci w Królestwie Niderlandów.