Europa Środkowo-Wschodnia, Międzynarodowe centrum dziennikarskie i PR, Video

Beata Bruggeman-Sękowska laureatką Nagrody Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Beata Bruggeman-Sękowska jest laureatką Nagrody Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2017 dla dziennikarzy polskich i polonijnych

Jej artykuł zatytułowany “Moje córki czuwają” opublikowany 10 marca na platformie Centrum Europy Środkowej i Wschodniej w Królestwie Niderlandów został ciepło przyjęty przez jury w którego skład wszedł wicemarszałek Senatu Michał Seweryński, senator Artur Warzocha, redaktorzy: Tomasz Barański i Wojciech Kaźmierczak oraz Aleksandra Leicht z Centrum Informacyjnego Senatu.

Tematem przewodnim konkursu była “Polska rodzina poza Polską”. Beata Bruggeman-Sękowska w swoim artykule napisała o swoich dwóch córkach Alexii i Victorii i ich podróży po ich dwujęzycznym i dwukulturowym życiu, które czasami jest trudne, czasem konfrontujące, ale również obfitujące w wiele wesołych i zabawnych momentów.

To była 14. edycja konkursu. W tym roku nadesłano 33 prace, m.in. z Austrii, Belgii, Holandii, Litwy, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Ukrainy. Jak mówił wicemarszałek Senatu Michał Seweryński, dzięki konkursowi „pojawia się coraz więcej publikacji w prasie polonijnej i polskiej o naszych rodakach, żyjących z daleka od ojczyzny”.

„Ten konkurs to budowanie mostów między Polską i Polonią” – mówił Stanisław Karczewski.

– Z nadesłanych prac wynika, jak wiele trudu rodziny, żyjące poza granicami Polski wkładają w to, by ich dzieci chciały mówić po polsku; żeby czuły się związane z Polską i miały poczucie tożsamości – podkreślał Seweryński.

Senat ogłaszając ten konkurs chciał zainspirować media, a za ich pośrednictwem środowiska polonijne do refleksji nad kondycją polskiej rodziny poza Polską. Te refleksje pozwolą Senatowi spojrzeć na polską rodzinę na emigracji i zastanowić się, co można w kraju zrobić dla wzmocnienia tej rodziny.

Polski rząd i parlament przykładają wielką wagę do kondycji rodziny. Senat , który jest opiekunem Polonii i Polaków za granicą interesuje się także tym, jak radzi sobie polska rodzina poza granicami. Poza Polską rodzi się coraz więcej dzieci. W ostatnich 5 latach tylko w Wielkiej Brytanii urodziło się pond 150 tys. polskich dzieci. Dlatego Senat chce wiedzieć jak poza granicami Polski funkcjonuje polska rodzina, która oprócz zwykłego zmagania się z codziennością, ma też specyficzne problemy związane z obcym otoczeniem, z integracją. Czy pozostaje nośnikiem tradycyjnych wartości, czy przekazuje dzieciom wiarę, polskie tradycje, kulturę, język? Czy ma wpływ na tożsamość młodego pokolenia i zachowanie więzi z ojczyzną? Jak radzi sobie z konfliktem pokoleń, na który nakładają się problemy z integracją? Czy rodziny wnoszą jakieś wartości w społeczeństwa innych krajów. To tylko kilka przykładów zagadnień, o których Senat wspomniał w opisie konkursu

Beata Bruggeman-Sękowska jest też laureatką, międzynarodowej nagrody “Za zasługi dla Polski i Polaków na świecie” przyznawaną przez Polską Telewizję Publiczną, TVP Polonia.
Nagroda przyznawana jest wyjątkowym osobom ze świata nauki, kultury, polityki i sportu, którzy dzięki swoim osiągnięciom promują pozytywny wizerunek Polski i Polaków na świecie. Do tej pory pośród znanych laureatów znaleźli się m.in .: Krzysztof Penderecki, Wanda Wiłkomirska, Igor Mitoraj, Henryk Mikołaj Górecki, prof. Andrzej Stelmachowski, Krzysztof Kieślowski, Roman Polański, Basia Trzetrzelewska, Robert Lewandowski, Marcin Gortat, Robert Kubica, Stowarzyszenie “Polska Polska”, Państwowy Instytut Fryderyka Chopina.
Nagroda “Za zasługi dla Polski i Polaków na Świecie” została przyznana przez Polską Telewizję Publiczną TVP Polonia od 1995 roku, a laureaci otrzymują statuetkę Fryderyka Chopina zaprojektowaną przez Dorotę Banasik.

Beata Bruggeman-Sękowska współpracuje z polskimi mediami od 1998 roku. Beata Bruggeman-Sękowska jest międzynarodową dziennikarką, korespondentką i komentatorem medialnym. Współpracowała i współpracuje z różnymi mediami ogólnopolskimi i międzynarodowymi, w tym z: Polską telewizją publiczną TVP, TVP Polonia, TVN, niderlandzką telewizją publiczną: NPS, AVROTROS, niderlandzkim radiem komercyjnym BNR, Polskim Radio, różnymi gazetami i czasopismami , w tym: największą niderlandzką gazetą De Telegraaf oraz Trouw, Dziennik Polski.

Jest specjalistką z dziedziny Europy Środkowo-Wschodniej i założycielką jedynego tego rodzaju centrum Europy Środkowej i Wschodniej w Królestwie Niderlandów www.communications-unlimited.nl. Beata Bruggeman-Sękowska jest autorką siedmiu książek, setek publikacji o Europie Środkowej i Wschodniej, wykładowcą, wydawcą i doradcą współpracującą z mediami ogólnopolskimi i międzynarodowymi, organizacjami rządowymi i uczelniami.

Beata Bruggeman-Sękowska jest doświadczonym wykładowcą akademickim, mówcą publicznym, moderatorem, ma doświadczenie w prowadzeniu dyskusji panelowych i występowaniu w roli jurora / przewodniczącego jury w różnych konkursach.
Jest ona również tłumaczem przysięgłym z następujących języków: polski, niderlandzki i angielski. Beata Bruggeman-Sękowska jest zarejestrowana w Niderlandzkim Towarzystwie Tłumaczy Przysiegłych podlegającemu Niderlandzkiemu Ministerstwu Sprawiedliwości.

Dodatkowe funkcje publiczne pełnione przez Beatę Bruggeman-Sękowską to między innymi:
• doradca Stowarzyszenia Pamięci Deportowanych Żydów pod przewodnictwem Pana Ralf Krewinkel, burmistrza Heerlen.
• członek zarządu Maastricht Institute for Central and Eastern Europe pod przewodnictwem Pana Jana Mans: https://pl.communications-unlimited.nl/pan-jan-mans/

• członek Komitetu Rekomendacyjnego na rzecz Roku Przyjaźni Niderlandzko-Rosyjskiej pod przewodnictwem profesora Joop van der Berg, przewodniczącego partii PvdA w pierwszej izbie parlamentu
• członek Kapituły Polaka Roku pod przewodnictwem Pani Senator Barbary Borys-Damięckiej
• przewodnicząca jury Miss Poland Benelux od 2011 roku

Do rady doradczej Communications-Unlimited należą uznani przedstawiciele świata polityki, nauki i biznesu.

Beata Bruggeman-Sękowska ukończyła wydział anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiowała między innymi: kulturę, literaturę, historię, kulturę masową, zagadnienia etniczne i polityczne, gender studies, filozofię i psycholgię. Jej specjalizacją była kultura amerykańska jak również metodyka i tłumaczenia. Ukończyła ona również pomagisterskie studia dziennikarskie zorganizowane przez Uniwersytet Warszawski i L’Ecole Superiere de Journalisme de Lille, przy współpracy College of Europe. Uzyskała tam ‘Diplôme en Journalisme Européen’. Beata Bruggeman-Sękowska współpracuje z doświadczonymi tłumaczami, nauczycielami, specjalistami od PR i mediów, dziennikarzami.

Video Senat: https://www.facebook.com/SenatRP/videos/730000647191274/

Zdjęcia: © Copyright www.communications-unlimited.nl, 2017. All rights reserved.

Tekst: PAP, Communications-Unlimited.nl, Kancelaria Senatu RP

 

Przeczytaj/Obejrzyj również:

http://senat.gov.pl/aktualnosci/art,10331,uroczystosc-wreczenia-nagrod-w-konkursie-dla-dziennikarzy-o-nagrode-marszalka-senatu.html

Beata Bruggeman-Sękowska nagrodzona prestiżową nagrodą TVP “Za zasługi dla Polski i Polaków na świecie”

https://www.facebook.com/tvppolonia/videos/1381234725275078/?pnref=story

https://www.facebook.com/tvppolonia/videos/1382183795180171/?pnref=story

http://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,675,nagrody-tvp-polonia-za-zaslugi-dla-polski-i-polakow-za-granica.html

Related Posts