Europa Środkowo-Wschodnia, Międzynarodowe centrum dziennikarskie i PR

Dyskryminacja na rynku nieruchomości w Niderlandach

Wykluczenie

Agenci i pośrednicy w obrocie nieruchomościami często akceptują prośby o wyłączenie określonych grup z wynajmu nieruchomości. Również w przypadku ‘’mystery calls’’ osoby o obco brzmiącym nazwisku poszukujące domu są mniej często akceptowane niż osoby o holenderskim nazwisku. Takie są wyniki krajowych badań przeprowadzonych przez Art.1 / RADAR na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Niderlandów.

Mniejsza szansa na zaproszenie, jeśli Twoje imię brzmi po polsku i marokańsku

Naukowcy z Art.1 / RADAR przyjrzeli się mechanizmowi wynajmu na podstawie 3000 próbnych analiz i 150 mystery calls. Fikcyjni poszukiwacze domów odpowiedzieli na reklamy. Profile osób poszukujących domu są prawie identyczne: różnią się tylko nazwiskami. Niektóre z nich brzmiały po holendersku, polsku lub marokańsku.

Wyniki pokazują, że potencjalni lokatorzy noszący polskie lub marokańsko brzmiące nazwisko są rzadziej zapraszani do oglądania potencjalnego domu niż osoby o holenderskim nazwisku.

Ponadto wykonano 105 ‘’mystery calls’. Fikcyjny właściciel poprosił agentów nieruchomości podczas tych rozmów, aby nie wynajmowali jego domu imigrantom. Ponad jedna trzecia agentów nieruchomości zgadza się z wnioskiem o wykluczenie niektórych najemców. Większość z nich w taki czy inny sposób przychyla się do wniosku lub obciąża za to wynajmującego. Tylko 15 agentów nieruchomości (14 proc.) nie chce współpracować. W 9% wywiadów broker wskazał, że dokonał wyboru na podstawie innych kryteriów, które mogłyby pośrednio wykluczyć osoby (selekcja ścisła).

Minister Spraw Wewnętrznych

Dla minister Ollongren wyniki badań są powodem do dalszego zintensyfikowania podejścia do dyskryminacji na rynku mieszkaniowym. Minister Ollongren: „Z tych badań wynika, że dyskryminacja na rynku mieszkaniowym występuje w całym kraju. To nie tylko problem dużych miast. Uważam to za bardzo niepokojące. Dyskryminacja jest niedozwolona i nie będzie tolerowana. Dotyczy to zarówno pośredników wynajmu, jak i wynajmującego, który oferuje swój dom do wynajmu. Dlatego w najbliższej przyszłości zintensyfikujemy nasze podejście do kwestii dyskryminacji. ”

Zintensyfikuj podejście

Niderlandzkie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych podkreśla, że walka z dyskryminacją na rynku mieszkaniowym jest niezbędna w nadchodzących latach. Zaczyna się ona od zwiększenia świadomości i lepszej informacji. Ponadto gminy otrzymają nowe instrumenty prawne i możliwości egzekwowania. Na przykład w przyszłości będą mogły stosować jednolite przepisy w całym kraju i, pod pewnymi warunkami, wydawać pozwolenia właścicielom. Rozważane jest również wprowadzenie zasad dla pośredników wynajmu.

Źródło: Gelijke kansen op een huurwoning in Nederland? – Monitor discriminatie bij woningverhuur

Do pobrania tutaj:

Zdjęcie Photo Mix via Pixabay