Europa Środkowo-Wschodnia, Międzynarodowe centrum dziennikarskie i PR, Turystyka

Fantastyczna Inicjatywa Ambasady RP w Hadze

Polskie ślady w Holandii

Utwórzmy mapę miejsc w Królestwie Niderlandów, związanych z Polską! Zapraszamy Państwa do uczestniczenia we wspólnym przedsięwzięciu, wraz z Ambasadą RP w Hadze.

Zapraszamy serdecznie do uczestniczenia w akcji, której celem jest odnalezienie i zarejestrowanie Poloników na terenie Holandii. Prosimy o nadsyłanie informacji o tablicach pamiątkowych, grobach, cmentarzach, pomnikach czy innych przedmiotach lub miejscach w jakikolwiek sposób związanych z  Polską, które są Państwu znane, znajdują się w pobliżu Państwa miejsca zamieszkania lub takich, na które natraficie Państwo przypadkowo. Prosimy o opatrzenie informacji opisem oraz, koniecznie, udokumentowanie jej zdjęciem bądź zdjęciami.

 

Autorzy najciekawszych wiadomości zostaną uhonorowani przez Ambasadę upominkami, a ich prace zostaną opublikowane na stronie internetowej placówki, opatrzone imieniem i nazwiskiem autora. Ponadto te najciekawsze informacje i zdjęcia, podpisane,  utrwalimy w broszurze, która zostanie opracowana i opublikowana po zakończeniu projektu.

 

Prosimy o nadsyłanie informacji i zdjęć, zgodnie z poniższą tabelą,  do końca października br. e-mailowo na adres: natalia.zweekhorst@msz.gov.pl. Jednocześnie prosimy o podanie autora zdjęć wraz ze zgodą na jego wykorzystanie przez Ambasadę RP w Hadze do publikacji.

Źródło i zdjęcie: http://www.haga.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/polskie_slady_w_holandii

Na zdjęciu: popiersie Fryderyka Chopina w Schiedam.

 

Nazwa Obiektu
Miejsce z dokładnym adresem
Opis Obiektu (w tym pełne brzmienie napisów na obiekcie oraz data powstania, jeśli jest znana)
Autor Zdjęć: Imię i NazwiskoAdres Zamieszkania

E-mail

Numer telefonu

Ilość Zdjęć
Opis Zdjęć
Ewentualne dodatkowe uwagi
Wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację zdjęć mojego autorstwa przez Ambasadę RP w Hadzenadesłanych w ramach akcji odnalezienia i zarejestrowania Poloników na terenie Holandii.

 

Imię i nazwisko:                                                           Data:

 

Leave a Reply