Tłumaczenia przysięgłe

Kancelaria tłumaczy przysięgłych Mgr. Beaty Bruggeman-Sękowskiej

W Niderlandach tłumaczenia przysięgłe mogą wykonywać wyłącznie tłumacze przysięgli zarejestrowani w  krajowym rejestrze tłumaczy przysięgłych. (Register beëdigde tolken en vertalers). Jest to wymagane przez prawo. Prokuratura, sądy, kancelarie notarialne i adwokackie również korzystają z usług tłumaczy przysięgłych.

Mgr. Beata Bruggeman-Sękowska została zaprzysiężona i uzyskała kwalifikacje tłumacza przysięgłego polsko-angielsko-niderlandzkiego przez sąd w Maastricht (Limburgia). Jest wpisana do rejestru tłumaczy przysięgłych (Rbtv). Jest ona autorką 7 książek językowych, językoznawcą, tłumaczem przysięgłym, międzynarodową dziennikarką i nauczycielem akademickim.

W naszym biurze pracują również tłumacze przysięgli języka niemieckiego.

Możesz skontaktować się z nami w sprawie różnorodnych tłumaczeń pisemnych i ustnych, np: przysięgłych, zwykłych i komercyjnych,  u notariusza, lekarza, w sądzie, u pracodawcy.

kontakt: office@communications-unlimited.nl

Zdjęcie: Gerd Altmann via Pixabay