Edukacja, Europa Środkowo-Wschodnia, Turystyka

Katowice Europejskim Miastem Nauki 2024

Katowice otrzymały prestiżowy tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024. Po raz pierwszy tytuł ten został przyznany miastu z Europy środkowo-wschodniej.

Uroczystość przekazania Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024, odbędzie się 16 lipca br. w holenderskiej Lejdzie, Europejskim Mieście Nauki 2022.

22 grudnia 2021 roku podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej (CINIBA) nastąpiło ogłoszenie przyznania Katowicom tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 oraz podpisanie umowy konsorcjum organizatorów EMN 2024. Instytucje – członkowie konsorcjum – współpracują podczas przygotowań i rzeczywistych wydarzeń związanych z przyznaniem tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024.

Z inicjatywy prezydenta Katowic dr. Marcina Krupy i środowiska akademickiego reprezentowanego przez rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. Ryszarda Koziołka, Katowice wystąpiły o przyznanie tytułu Europejskiego Miasta Nauki w 2024 roku, a co za tym idzie organizacji EuroScience Open Forum 2024 (Otwarte Forum EuroScience 2024 – ESOF 2024). Wydarzenie odbywa się co dwa lata i poświęcone jest kluczowym dla przyszłości świata badaniom naukowym i innowacjom. ESOF Katowice 2024 będzie jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń o charakterze naukowym i technologicznym na świecie.

Przyznanie tytułu Europejskiego Miasta Nauki 2024 oraz organizacja konferencji ESOF2024, są konsekwencją uznania miasta Katowice oraz Uniwersytetu Śląskiego i innych katowickich uczelni za doświadczonych współorganizatorów i gospodarzy ogólnoświatowych wydarzeń, jak np. UN Climate Change Conference (COP24), UN World Urban Forum 2022 czy Śląski Festiwal Nauki KATOWICE. Wsparcie organizacyjne w ramach przyjęcia tytułu EMN przez Katowice i uczelnie regionu zapowiedziały już władze województwa śląskiego oraz Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Katowice są pierwszym w historii miastem z Europy Środkowo-Wschodniej uhonorowanym tytułem EMN. Jako Europejskie Miasto Nauki Katowice stają się de facto europejską stolicą nauki.

Instytucją przyznającą tytuł oraz organizującą konferencję ESOF jest EuroScience (European Association for the Advancement of Science and Technology – Europejskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nauki i Technologii). Euroscience to największe ogólnoeuropejskie stowarzyszenie skupiające badaczy i naukowców.

INFORMACJE O TYTULE EUROPEJSKIEGO MIASTA NAUKI 

 • Przyznawany jest w celu pogłębienia zmian towarzyszących transformacji społeczeństwa w stronę nauki w poszczególnych miastach europejskich.
 • Ma na celu ukazanie bogactwa i różnorodności europejskiego krajobrazu naukowego oraz wspieranie samokształcenia, integracji naukowej, zainteresowania nauką wśród młodszych pokoleń i rozwój europejskich badań bez granic.
 • Wzmacnia europejski i międzynarodowy profil społeczności naukowej w danym mieście oraz w regionie, zwiększa zaangażowanie obywateli i środowiska naukowego w problemy lokalne, uruchamia inwestycje publiczne w regionalną naukę oraz jej infrastrukturę, a także pobudza turystykę.
 • Elementy programu proponowanego we wniosku o przyznanie tytułu z pewnością na stałe wpiszą się w funkcjonowanie Katowic.
 • Efektem realizacji zadań w ramach tytułu jest zwiększenie widzialności międzynarodowej.
 • Do tej pory żadne miasto Europy Środkowo-Wschodniej nie otrzymało tego tytułu. Pełna lista dotychczasowych gospodarzy tytułu:
 1. Lejda 2022: www.esof.eu/en/leiden-2022.html
 2. Triest 2020: www.facebook.com/ESOF.eu/www.esof.eu/en/
 3. Tuluza 2018: www.esof.eu/esof-2018-in-toulouse/
 4. Manchester 2016: www.esof.eu/esof-manchester/
 5. Kopenhaga 2014: www.esof.eu/en/past-esof/copenhagen-2014.html
 6. Dublin 2012: www.esof.eu/en/past-esof/dublin-2012.html
 7. Turyn 2010: www.esof.eu/en/past-esof/torino-2010.html
 8. Barcelona 2008: www.esof.eu/en/past-esof/barcelona-2008.html
 9. Monachium 2006: www.esof.eu/en/past-esof/munich-2006.html
 10. Sztokholm 2004: www.esof.eu/en/past-esof/stockholm-2004.html

Zdjęcie: Pixabay Tomasz Mikołajczyk