Dyplomacja, Europa Środkowo-Wschodnia, Międzynarodowe centrum dziennikarskie i PR

Marcin Czepelak nowym Ambasadorem RP w Królestwie Niderlandów

Pan Marcin Czepelak, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Królestwie Niderlandów, w dniu 13 września 2017 r. złożył listy uwierzytelniające na ręce Jego Królewskiej Mości Króla Willema-Alexandra. Ceremonia odbyła się w Pałacu Noordeinde w Hadze, jednej z trzech oficjalnych rezydencji holenderskiej Rodziny Królewskiej. Warto podkreślić symboliczne znaczenie daty – dokładnie 98 lat temu Jan Włodek chargé d’affaires Poselstwa Polski w Hadze, przekazał listy wprowadzające, stając się pierwszym polskim przedstawicielem w Holandii po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r.

Ambasador Marcin Czepelak ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego rozprawa doktorska poświęcona umowom międzynarodowym uzyskała w 2006 r. nagrodę Prezesa Rady Ministrów za najlepszą pracę doktorską oraz wyróżnienie w konkursie „Państwa i Prawa”. W 2016 r. habilitował się na podstawie monografii „Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym Unii Europejskiej”. Jest autorem monografii i artykułów naukowych dotyczących m.in. międzynarodowego postępowania cywilnego, ochrony inwestycji zagranicznych oraz prawa traktatów. Publikacje te wydawane były po polsku, angielsku i włosku.

Opracowanie „Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej. Komentarz do rozporządzeń rzymskich” z 2012 r. zostało nagrodzone w V edycji konkursu „Przeglądu Sądowego”, jako najbardziej przydatna w praktyce postepowań sądowych książka prawnicza.

Doświadczenie w administracji samorządowej zdobył pracując w Urzędzie Miasta Krakowa. Od 2006 r. związany zawodowo z UJ, gdzie w Katedrze Prawa Prywatnego Międzynarodowego prowadził wykłady m.in. z prawa umów międzynarodowych, prawa prywatnego międzynarodowego i międzynarodowego prawa spadkowego. Związany również z kilkoma międzynarodowymi ośrodkami naukowymi, jak Instytut Maxa-Plancka w Hamburgu oraz Uniwersytet w Cambridge, gdzie prowadził projekty badawcze. W ramach licznych zagranicznych staży i pobytów naukowych brał m.in. udział w zajęciach organizowanych przez Haską Akademię Prawa Międzynarodowego. Był również stypendystą rządu Republiki Francuskiej oraz Ministra Spraw Zagranicznych Holandii.

fot. © Jeroen van der Meyde
Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ambasada RP w Królestwie Niderlandów.

Przeczytaj również:

Marcin Czepelak – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Królestwie Niderlandów oraz Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny – Stały Przedstawiciel RP przy Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej