Centrum językowe i biuro tłumaczeń, Dom wydawniczy, Europa Środkowo-Wschodnia, Międzynarodowe centrum dziennikarskie i PR

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Dzisiaj- 21 lutego- jest  obchodzony  Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W tym roku zwracana jest uwaga na marginalizację i wykluczenie mniejszości przez brak dostępu do edukacji w językach ojczystych. Hasłem tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego jest: “Włączanie do i za pomocą edukacji. Język ma znaczenie” (Inclusion in and through Education: Language counts).

“Hasło kieruje uwagę na jeden z największych nierozwiązanych problemów współczesnego świata, mianowicie przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, przede wszystkim poprzez umożliwienie równego i powszechnego dostępu do edukacji. Jedną z najbardziej marginalizowanych grup społecznych na świecie są mniejszości językowe, których dostęp do wysokiej jakości edukacji jest na ogół utrudniony właśnie ze względu na barierę językową. Jeśli nawet zyskują dostęp do podstawowej edukacji, członkowie tych na ogół niewielkich, lokalnych społeczności nie są w stanie sięgnąć wyższych szczebli nauczania, ponieważ język wykładowy to dla nich język obcy” – napisano na stronie UNESCO w komunikacie dotyczącym tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

Święto zostało proklamowane na 30. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO 17 listopada 1999 r. dla podkreślenia bogactwa różnorodności językowej świata i promocji wielojęzyczności, a także w celu zwrócenia uwagi na liczbę języków zagrożonych i ginących.

Źródło: http://en.unesco.org/

Zdjęcie: Communications-Unlimited

Zakelijk Pools cover

cover zakelijk pools, zakelijk nederlands 1 medisch Pools medisch Nederlands

Leave a Reply