Centrum językowe i biuro tłumaczeń, Dom wydawniczy, Europa Środkowo-Wschodnia, Międzynarodowe centrum dziennikarskie i PR

Musimy spojrzeć na drugiego człowieka bez zaprogramowanej wcześniej wizji

Musimy spojrzeć na drugiego człowieka bez zaprogramowanej wcześniej wizji

Gazeta Popolsku rozmawia z Beatą Bruggeman-Sękowską

Przeszłość

Byłam wychowana dualistycznie w komunistycznej Polsce, gdzie miałam lekcje propagandy w szkole a prawdziwa nauka miała miejsce w domu, gdzie rodzice uczyli mnie jak świat faktycznie wygląda. Od tego momentu zafascynowawałam się interkulturalną komunikacją, polityką, językami, kulturą i psychologią, które to dziedziny dawały mi poczucie wolności. Ukończyłam wydział anglistyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiowałam między innymi: kulturę, literaturę, historię, kulturę masową, zagadnienia etniczne i polityczne, gender studies, filozofię i psycholgię. Moją specjalizacją była kultura amerykańska jak również metodyka i tłumaczenia. Ukończyłam również pomagisterskie studia dziennikarskie zorganizowane przez Uniwersytet Warszawski i L’Ecole Superiere de Journalisme de Lille, przy współpracy College of Europe. Uzyskałam tam ‘Diplôme en Journalisme Européen’. W międzyczasie system komunistyczny upadł, moi rodzice założyli pierwszą w Polsce klinikę medyczną o nazwie Vita-Glob http://www.vita-glob.com.pl a mojemu Tacie zaproponowano objęcie teki ministra zdrowia w polskim rządzie. Rozpoczęłam pracę na Uniwersytecie Warszawskim jako wykładowca, w klinice jako specjalista ds. wizerunku marki i PR oraz jako dziennikarka w Telewizji Polskiej. Potem spotkałam miłość swojego życia… z Holandii.

Holandia i Polska

Kiedy przyjechałam do Holandii uświadomiłam sobie, że mogę zastosować wszystko, czego nauczyłam się wcześniej by pomóc innym. Założyłam Communications-Unlimited: multidyscyplinarną, międzynarodową firmę w skład której wchodzą:

  • Dom Wydawniczy
  • Centrum: Europa Środkowa i Wschodnia
  • Międzynarodowe Centrum Dziennikarskie i PR
  • Centrum językowe i biuro tłumaczeń
  • Centrum: biznes i turystyka

Moja firma cieszy się wparciem rady doradczej składającej się ze znanych i szanowanych przedstawicieli świata polityki, biznesu i kultury.

Zdecydowałam się pisać książki do nauki języka by pomóc obcokrajowcom w świadomej adaptacji do życia w społeczeństwie. Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy rodziłam dziecko w holenderskim szpitalu, komunikacja była utrudniona ze względu na emocje które towarzyszą takiej chwili. To doświadczenie skłoniło mnie do napisania książki o profilu medycznym, by pomóc innym matkom. Tak oto powstała książka “Medisch Pools, Medisch Nederlands ( Polsko-Niderlandzka terminologia medyczna ). Dotychczas napisałam siedem książek, wiele artykułów o Polsce i Holandii, które mają na celu zbliżenie ludzi, mają pomóc im poczuć się wolnymi. Promuję Polskę, Europę Środkowo-Wschodnią i Holandię na arenie międzynarodowej ponieważ wiem, że jedynie poprzez poznawanie języków obcych i kultur możemy nauczyć się szacunku do innych.

Moja ambicja

Pragnę podkreślić, że nie powinniśmy skupiać się na różnicach kulturowych i międzyludzkich by postrzegać różnice jako przeszkody. Jest wiele rzeczy wspólnych dla nas, niezależnie od miejsca pochodzenia, a różnice są zaletą. Inaczej, nie poczujemy się wolni, nie staniemy się częścią społeczeństwa, niezależnie od tego gdzie przebywamy. Aby zrozumieć inną kulturę, inny naród, inną osobę musimy pozbyć się ‘okularów’ naszych starych doświadczeń i przyzwyczajeń. Tylko wówczas możemy postrzegać drugiego człowieka bez z góry narzucających wniosków, bez zaprogramowanej wcześniej wizji.

Pozwolę sobie zakończyć tym oto pięknym cytatem: “Naszym obowiązkiem jest promować pokój, wolność, demokrację, solidarność i dobrobyt, w Europie i poza nią. Będąc zjednoczeni w Unii Europejskiej, dostrzegając siłę w różnorodności, sprostamy temu zadaniu.” – Wspólne stanowisko Donalda Tuska i członków Rady Europejskiej z dnia 9 maja 2015, Dzień Europy.

Beata Bruggeman-Sękowska jest polsko-holenderską dziennikarką, wydawcą i autorką książek językowych. Jest ona doradcą w zakresie Europy Centralnej i Wschodniej dla instytucji rządowych i firm.  Jest ona również wykładowcą, międzynarodowym specjalistą PR i tłumaczem przysięgłym z następujących języków: polski, niderlandzki i angielski. Beata Bruggeman-Sękowska jest zarejestrowana w Niderlandzkim Rejestrze Tłumaczy Przysięgłych (www.bureaubtv.nl) podlegającemu Ministerstwu Sprawiedliwości pod numerem: WBTV 119.

Communications-Unlimited :

Website: www.communications-unlimited.nl

Facebook: https://www.facebook.com/journalismlanguagesinternationalization

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/communications-unlimited_2

 

Źródło: gazeta Popolsku: http://nl.popolsku.nl/popolsku-talks-with-beata-bruggeman-sekowska/#more-33678

 

Leave a Reply