Europa Środkowo-Wschodnia, Międzynarodowe centrum dziennikarskie i PR

Nowe zaostrzenia w Polsce

Premier zakomunikował, że od dzisiaj na okres 2 tygodni wprowadzono kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem:

-Zarezerwowanie godzin handlu w sklepach i aptekach od godziny 10:00 do 12:00 wyłącznie dla seniorów 65+.

-Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez opieki.

-Wymóg 2 m odległości między osobami w przestrzeni publicznej. Dotyczy to także rodzin i bliskich.

-Ograniczony dostęp do parków, skwerów, miejsc rekreacyjnych.

-Wprowadzony jest zakaz korzystania z wypożyczalni rowerów miejskich.

-Zamknięte pozostają wszystkie gabinety fryzjerskie, tatuażu.

-Dla sklepów i bazarów wprowadzono limit maksymalnie 3 osób na jeden punkt kasowy – stragan. Przed sklepami należy nakładać rękawiczki.

-W urzędach pocztowych, ze względu na większe ściśniecie powierzchni, limit osób to 2 na jedno okienko.

-W weekendy zamknięte zostaną sklepy budowlane.

-Otwarte pozostają sklepy spożywcze, apteki i drogerie.

-W zakładach pracy zachowanie minimum 1,5 metra między stanowiskami pracy oraz zapewnienie pracownikom środków ochrony osobistej.

-Od dzisiaj hotele i miejsca noclegowe z wyłączeniem tych, które wykorzystywane są do pobytu pacjentów objętych kwarantanną lub służą pobytom służbowym zostaną zamknięte

-Obowiązkowa kwarantanna dla osób, które mieszkają w domu z osobą przebywającą kwarantannie. Wszyscy w takim przypadku muszą pozostawać w domu przynajmniej przez dwa tygodnie.

-Na czas pandemii wszystkie zabiegi rehabilitacyjne, które nie są niezbędne ze względu na stan zdrowia są odwołane

-W celu zapewnienia właściwej kontroli zachowań osób pozostających na kwarantannie wprowadzona zostanie aplikacja monitorująca ich aktywność. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł.
Na podstawie: PAP

Zdjęcie: Tumisu via Pixabay