Dyplomacja, Europa Środkowo-Wschodnia, Limburgia, Video

Obchody Narodowego Święta 3 Maja w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych NATO w Brunssum, Królestwo Niderlandów

16 maja w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych NATO w Brunssum, Królestwo Niderlandów odbyły się obchody Konstytucji 3 Maja.

Na uroczystość przybyło wielu gości, w tym Ambasador RP w Królestwie Niderlandów Pani Margareta Kassangana, gen. broni Krzysztof Król, Szef Sztabu Grupy Dowodzenia Sojuszniczych Połączonych Sił Zbrojnych, Brunssum, przedstawiciele polskich i międzynarodowych sił zbrojnych, Polska Szkoła im. Sosabowskiego z dyr. Panią Bożeną Cichy, pułkownik Bogusław Baruch, ojciec chrzestny sztandaru szkoły, przedstawiciele Polonii w Limburgii.

Podczas uroczystości złotym medalem wojskowym została odznaczona Pani Bożena Cichy, dyrektor Polskiej Szkoły im. gen. Sosabowskiego w Brunssum.

Złoty medal wojskowy nadawany jest przez Ministra Obrony Narodowej RP osobom, które między innymi przyczyniły się do popularyzacji historii i tradycji Wojska Polskiego na arenie międzynarodowej. Medal wręczyli Ambasador RP w Królestwie Niderlandów Pani Margareta Kassangana oraz gen. broni Krzysztof Król, szef Sztabu JFC Brunssum.

Relacja z tej uroczystości przygotowana przez naszą redaktor naczelną Beatę Bruggeman-Sękowską dla TVP World wraz z wywiadami z Ambasadorem RP w Królestwie Niderlandów Panią Margareta Kassangana

Dyrektor Polskiej Szkoły Panią Bożeną Cichy

oraz gen. broni Panem Krzysztof Królem, szef sztabu JFC Brunssum

jest dostępny tutaj:

Nasze Międzynarodowe Centrum Dziennikarstwa serdecznie gratuluje Pani Bożenie Cichy tego ważnego wyróżnienia i dziękuje za wszystkie lata współpracy.

Od lewej Aloys Bruggeman, konsul honorowy Litwy, Beata Bruggeman-Sękowska, Bożena Cichy, pułkownik Bogusław Baruch, ojciec chrzestny sztandaru szkoły.

Zdjecia i tekst: © communications-unlimited.nl

Related Posts