Europa Środkowo-Wschodnia, Międzynarodowe centrum dziennikarskie i PR

Obchody rocznicowe w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych NATO w Brunssum

    Obchody rocznicowe w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych NATO w Brunssum

 

Obchody 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja były okazją do zorganizowania Dnia Polskiego w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych NATO w Brunssum (JFC BS) w Holandii.

Zgromadzonych polskich i zagranicznych dowódców i żołnierzy bazy Brunssum powitał szef sztabu HQ JFC Brunssum generał broni Janusz Adamczak. W uroczystych obchodach rocznicowych, którym towarzyszył występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, uczestniczył dowódca HQ JFC Brunssum generał Hans-Lothar Domrose, zastępca dyrektora generalnego Sztabu Wojskowego Unii Europejskiej wiceadmirał Waldemar Głuszko, dowódca Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) w Bydgoszczy generał brygady Wojciech Grabowski oraz attaché obrony, wojskowy, morski i lotniczy przy ambasadzie RP w Hadze płk Artur Krawczyk.

Uroczystość stanowiła wyjątkową okazję do uhonorowania żołnierzy pełniących obowiązki w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Decyzją Ministra Obrony Narodowej złotym medalem “Za zasługi dla obronności kraju” wyróżnieni zostali: ppłk Grzegorz Bednarski, ppłk Adam Tonderys oraz mjr Sławomir Starzyński. Srebrny medal „Za zasługi dla obronności kraju” otrzymał mjr Tomasz Lewandowski. Brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju” uhonorowani zostali również: mjr Tomasz Kuźniar, mjr Krzysztof Borowiec, kmdr ppor. Grzegorz Łyko, chor. Andrzej Ręczkowski, st. sierż. Sylwester Bajtkiewicz.

Srebrny Medal Wojska Polskiego otrzymała na zakończenie uroczystości kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum Pani mgr Bożena Cichy, która w znaczący sposób przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku polskiej społeczności żołnierzy i ich rodzin za granicą.

Dodatkową atrakcją Dnia Polskiego w JFC BS była wystawa poświęcona współczesnym Siłom Zbrojnym RP oraz udziałowi polskich żołnierzy w misjach poza granicami kraju, jak również stoisko promocyjne Ministerstwa Obrony Narodowej przygotowane przez Departament Komunikacji Społecznej.

Sojusznicze Dowództwo Sił Połączonych NATO (Allied Joint Force Command, JFC) w Brunssum jest jednym z dwóch dowództw operacyjnych NATO w Europie. Drugie tego typu dowództwo mieści się w Neapolu we Włoszech. Kwatera w Brunssum pełni rolę nadrzędną w odniesieniu do misji NATO w Afganistanie. W Brunssum pracuje na co dzień półtora tysiąca żołnierzy i pracowników cywilnych reprezentujących kraje Sojuszu i lokalną społeczność.

Autor: DKS MON

Źródło : www.wojsko-polskie.pl, http://www.wojsko-polskie.pl/pl/z-zycia-wojska/41085,obchody-rocznicowe-w-sojuszniczym-dowodztwie-sil-polaczonych-nato-w-holenderskim-brunssum.html

Zdjęcia: www.wojsko-polskie.pl, http://www.wojsko-polskie.pl/pl/z-zycia-wojska/41085,obchody-rocznicowe-w-sojuszniczym-dowodztwie-sil-polaczonych-nato-w-holenderskim-brunssum.html, communications-unlimited.nl

 

DSC-9413DSC-9540IMG_0226IMG_1681DSC-9519IMG_1683

IMG_0234IMG_1693IMG_1694IMG_0223IMG_0222IMG_0216

DSC-9492 DSC-9486DSC-9449IMG_0236

 

 

Leave a Reply