Europa Środkowo-Wschodnia, Międzynarodowe centrum dziennikarskie i PR

Zebranie Kapituły Polaka Roku 2018: 6 edycja

29 września odbyło się zebranie Kapituły Polaka Roku 2018 w siedzibie firmy Axell Employment w Tilburgu, głównego sponsora Polaka Roku 2018. Kapituła została powitana przez Pana Toma van der Vorst, dyrektora firmy.

Wybory Polaka Roku są organizowane przez fundację Polonus, której prezesem jest Pani Hanna Hummel. Kapitula składa się ze zwycięzców poprzednich edycji i przedstawicieli organizacji polonijnych w Królestwie Niderlandów.

Przewodniczący Kapituły Profesor Robert Szreder

Bożena Kopczyńska Fundacja Lokomotywa

Bożena Rijnbout-Sawicka Fundacja Serce Polski

Daria Kanters Polish Professional Women

Elzbieta Lewandowska Polish Chamber of Commerce w Holandii

Franciszek Rogulski laureat Polonusa 2016

Magdalena Domańska-van Dijk NL-PL Centrum Kultury i Oświaty

Małgorzata Lubbers- Dąbrowska Forum Polskich Szkol w Holandii

Mariusz Soltanifar Link to Poland

Waldemar Pankiw Polsko-Holenderskie Stowarzyszenie Kulturalne

(PNKV)

Beata Bruggeman-Sekowska Centrum Europy Srodkowo-Wschodnie Communications-Unlimited.nl

(pełen opis członków kapituły jest opublikowany na oficjalnej stronie Fundacji Polonus: http://polakroku.nl/wybory/kapitula-2/)

Podczas obrad obecna była również Pani Zofia Hakkaart, sekretarz kapituły.

Celem konkursu Polonus jest wybranie wyjątkowych Polaków mieszkających w Królestwie Niderlandów w następujących dziedzinach: biznes, kultura, nauka, młody człowiek sukcesu i kariera. Wybierany jest również honorowy Polonus, czyli osoba pochodzenia niderlandzkiego lub niderlandzka organizacja, która aktywnie działa na rzecz Polski i Polaków.

Wybory Polaka Roku pomagają w promocji talentów Polaków i polepszeniu wizerunku Polaków w Królestwie Niderlandów.

Gala Polonusa, już 6 edycja, odbędzie się 23 listopada.

Wkrótce TVP Polonia i nasze Centrum Europy Srodkowo-Wschodniej wyemituje reportaż z zebrania Kapituły Polaka Roku wraz z wywiadami z Panią Prezes Hanną Hummel, przewodniczącym Kapituly Panem prof. Robertem Szrederem i dyrektorem firmy Axell Employment panem Tomem van der Vorst.

Zdjęcia i źródła:

© Copyright www.communications-unlimited.nl, 2018. All rights reserved.