Europa Środkowo-Wschodnia, Międzynarodowe centrum dziennikarskie i PR, Turystyka

Akademia Bajki w Pacanowie

W Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach 30 listopada odbyła się konferencja, podczas której zaprezentowano zwycięski scenariusz kreatywnego programu edukacyjno- kulturalnego oraz koncepcję architektoniczno-urbanistyczną zewnętrznego Parku Edukacyjnego „Akademia Bajki” w Pacanowie, która ma powstać na 2-hektarowej działce Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka. Zwycięzcą konkursu na opracowanie projektu architektoniczno-urbanistycznego bajkowego parku, który będzie rozszerzeniem działalności Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie została grupa architektoniczna DOMINO ze Szczecina, która otrzymała nagrodę 23 tys. złotych. Komisja konkursowa stwierdziła, że zaprojektowany scenariusz jest ciekawy i elastyczny. Mała architektura i zaproponowane urządzenia parkowe są różnorodne, a zarazem nawiązują do istniejących już form i faktur. Ponadto doceniona została warstwa edukacyjno-kulturalna – otwarta na zapotrzebowania młodych odbiorców.

W spotkaniu uczestniczyli: marszałek Adam Jarubas,  dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki UMWŚ Jacek Kowalczyk oraz Karolina Kępczyk, dyrektor ECB.

‘’Konkurs dotyczył jednej z najciekawszych i najbardziej rozwijających się jednostek w województwie świętokrzyskim w obszarze kultury dziecięcej. Po kilku latach funkcjonowania Europejskiego Centrum Bajki rzeczywiście widać, że to instytucja, która pięknie wpisała się w krajobraz naszej oferty turystycznej i notuje rekordy frekwencyjne. Mam nadzieję, że czeka ją jeszcze większy rozwój’’ – powiedział marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Dodał: ‘’Dzięki rozbudowie placówkę będzie mogło zwiedzić około 2 tysięcy turystów dziennie. Obecnie może to być maksymalnie 650 osób, a zapotrzebowanie jest dwa razy większe’’

Nowe rozwiązania będą dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, które stanowią około 30% zwiedzających Centrum Bajki.

Nowy projekt zakłada podział działki na 4 części tematyczne. ‘’Przewidziano np. ogród powieści, ogród bajek i baśni oraz ogród komiksu z wieloma znanymi postaciami’’ – mówi Karolina Kępczyk dyrektor Europejskiego Centrum Bajki a także członek jury konkursowego.

Przyznała, że podczas oceniania prac szczególną uwagę przykładała do walorów edukacyjnych i kreatywnych.

Dodała ‘’Powstanie park. Będzie dużo literatury, natury, fajne multimedia, zwiedzanie bez rezerwacji, bardzo aktywnie, samodzielnie i kreatywnie. Przestrzeń pozwoli też na spacery i święty spokój. Do tego kawiarnia, strefa ogólnodostępna za darmo, hotel, małe zoo. Zbudujemy dla Was Park Edukacyjny “Akademię Bajki”. Takie rzeczy, tylko w Pacanowie.’’

Do konkursu zgłosiły się 23 pracownie, do pierwszego etapu nadesłano 12 prac, z których 10 września 2015 roku sąd konkursowy zakwalifikował 6 prac do następnego etapu.

Wartość projektu wynosi około 20 milionów złotych. Część kosztów budowy bajkowego parku pokryje dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej przy 15. procentowym wkładzie własnym.

 

Wiecej informacji i szczegóły na temat projektów są dostępne tutaj: http://kielce.sarp.org.pl/europejskie-centrum-bajki-ogloszenie-wynikow-konkursu/

Źródło: Sejmik Kielce, Radio Kilece i Communications-Unlimited

Zdjęcia: Sejmik Kielce

 

Leave a Reply