Europa Środkowo-Wschodnia, Międzynarodowe centrum dziennikarskie i PR, Turystyka

Ambasada Węgier, Polska i wydział : Europa Środkowo-Wschodnia Communications-Unlimited

Ambasada Węgier, Polska i wydział : Europa Środkowo-Wschodnia Communications-Unlimited

 

Drugiego lutego Pan Dániel Csonka, dyplomata z węgierskiej ambasady odpowiedzialny za kwestie międzynarodowe i kulturalne razem z Panią Beatą Bruggeman-Sękowska, pisarką, dziennikarką, ekspertem z dziedziny Europa Środkowo-Wschodnia i dyrektor Communications-Unlimited  (Communications-Unlimited.nl), przeprowadzili prezentacje podczas międzynarodowego tygodnia na Uniwersytecie Zuyd, wydział International Business i European Studies.

Beata Bruggeman-Sękowska mówiła o relacjach pomiędzy Polską i Węgrami i przedstawiła w skrócie grupę Wyszehradzką .

Dániel Csonka mówił o historii, ekonomii i turystyce Węgier. Omówił proces zmian od czasów komunizmu, rewolucji w 1956 roku i  rok 1989. Przedstawił on obecne trendy ekonomiczne, omówił inwestycje zagraniczne jak również kwitnącą kulturę festiwalową i festiwal Sziget.

Więcej o naszym udziale i tym wydarzeniu na oficjalnej stronie Ambasady Węgier, Uniwersytetu Zuyd i Communications-Unlimited.

 

Ambasada Węgier: http://www.mfa.gov.hu/kulkepviselet/NL/en/news_events/Think_Hungary_presentation_in_Maastricht.htm

Uniwersytet Zuyd: http://internationalweekzuyd.nl/index.php/programme/day-1/schedule-day-1/think-hungary-more-than-expected

Communications-Unlimited: https://pl.communications-unlimited.nl/wegry-i-polska-na-uniwersytecie-zuyd/

 

Źródła i zdjęcia: Ambasada Węgier, Uniwersytet Zuyd, Communications-Unlimited

 

Hungarian Embassy Communications-Unlimited Hungarian Embassy Communications-Unlimited

International week 2015 1 International week 2015 5International week 2015 8

 

 

 

Leave a Reply