Europa Środkowo-Wschodnia, Międzynarodowe centrum dziennikarskie i PR, Turystyka

Węgry i Polska na Uniwersytecie Zuyd

Węgry i Polska na Uniwersytecie Zuyd

 

Drugiego lutego Pan Dániel Csonka, dyplomata z węgierskiej ambasady odpowiedzialny za kwestie międzynarodowe i kulturalne razem z Panią Beatą Bruggeman-Sękowska, pisarką, dziennikarką, przeprowadzili prezentacje podczas międzynarodowego tygodnia na Uniwersytecie Zuyd, wydział International Business i European Studies.

Beata Bruggeman-Sękowska mówiła o relacjach pomiędzy Polską i Węgrami i przedstawiła w skrócie grupę Wyszehradzką .

Dániel Csonka mówił o historii, ekonomii i turystyce Węgier. Omówił process zmian od czasów komunizmu, rewolucji w 1956 roku i wreszcie rok 1989. Przedstawił on obecne trendy ekonomiczne, omówił inwestycje zagraniczne jak również kwitnącą kulturę festiwalową i festiwal Sziget.

Źródła i zdjęcia: Communications-Unlimited

 

 

International week 2015 2 International week 2015 3 International week 2015 4 International week 2015 5 International week 2015 6 International week 2015 7 International week 2015 8

 

Leave a Reply