Limburgia

Dołącz do społeczności polskiej szkoły z tradycjami

Szkoła Polska im. gen. bryg. Stanisława SOSABOWSKIEGO przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum przyjmuje zapisy uczniów na rok szkolny 2020/2021.Informacje dotyczące rekrutacji znajdują się tutaj.

Historia szkoły

Szkoła powstała w 2002 roku jako filia Szkoły Polskiej w Kolonii. W roku 2011 Minister Edukacji Narodowej podniósł rangę szkoły do samodzielnej szkoły  przy Ambasadzie RP w Hadze. W roku 2014 Minister Edukacji Narodowej nadał szkole zaszczytne imię: Generała brygady Stanisława SOSABOWSKIEGO.

Jego Ekscelencja Ambasador RP Pan dr Jan Borkowski podczas ceremonii nadania szkole imienia gen. bryg. Stanisława SOSABOWSKIEGO
Dyrektor Szkoły Polskiej im. gen. bryg. Stanisława SOSABOWSKIEGO przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum Pani mgr. Bożena Cichy podczas ceremonii nadania szkole imienia gen. bryg. Stanisława SOSABOWSKIEGO
Dyrektor Szkoły Polskiej im. gen. bryg. Stanisława SOSABOWSKIEGO przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum Pani mgr. Bożena Cichy
Dziennikarka/pisarka Pani mgr. Beata Bruggeman-Sękowska podczas ceremonii nadania szkole imienia gen. bryg. Stanisława SOSABOWSKIEGO

Szkoła została utworzona dla dzieci żołnierzy polskich pełniących służbę wojskową w strukturach NATO. Do szkoły przyjmowane są także dzieci Polaków żyjących poza granicami Polski.  Zajęcia lekcyjne odbywają się w Międzynarodowej Szkole AFNORTH, która stanowi część Dowództwa Wojsk Sojuszniczych NATO w Brunssum. Wejście na teren szkoły odbywa się po okazaniu stosownej przepustki. Szkoła jest przez cały czas pobytu dzieci chroniona przez wyspecjalizowane służby ochrony zatrudniane przez Dowództwo w Brunssum.

Międzynarodowa Szkoła AFNORTH w Brunssum

Z dniem 1 września 2019 zmianie uległa nazwa szkół polskich za granicą.
W czasie spotkania w Ambasadzie RP w Hadze, pani Bożena CICHA dziękując Pierwszej Damie za SZKOŁY POLSKIE wręczyła jej, w obecności Konsul RP Renaty KOWALSKIEJ,  symboliczny bukiet 100 róż od 100 uczniów Szkoły Polskiej w Brunssum.

100 róż od 100 uczniów Szkoły Polskiej w Brunssum

Do Szkoły Polskiej Brunssum uczęszczają uczniowie, którzy realizują obowiązek szkolny w sześciu systemach edukacyjnych: system Północnej Nadrenii (Niemcy), system belgijski, system niderlandzki, system Międzynarodowej Szkoły AFNORTH w Brunssum, system Międzynarodowej Szkoły UWC Maastricht oraz system Szkoły Międzynarodowej w Eindhoven.

Celem szkoły jest wychowywanie świadomych swoich korzeni młodych Polaków. Działania wychowawcze szkoły koncentrują się wokół patrona jej sztandaru. 

Księga pamiątkowa Szkoły Polskiej im. gen. bryg. Stanisława SOSABOWSKIEGO przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum

Reportaż TVP Polonia: Upamiętnienie generała Sosabowskiego i jego brygady przez Polską Szkołę w Brunssum
https://pl.communications-unlimited.nl/reportaz-tvp-polonia-upamietnienie-generala-sosabowskiego-i-jego-brygady-przez-polska-szkole-w-brunssum/

Szkoła korzystając z lokalizacji jaką jest środowisko Międzynarodowej Szkoły AFNORTH oprócz zadań organizuje wydarzenia kulturalne promujące Polskę i jej historie w środowisku międzynarodowym.

Uroczyste otwarcie wystawy „Zimna wojna. Krótka historia podzielonego świata” we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział Warszawa

Szkoła pozyskała do współpracy ważnych partnerów, którymi są:

  • Międzynarodowe Centrum Dziennikarskie i PR, którego właścicielka pani Beata Bruggeman-Sękowska wspiera szkołę w różnych wymiarach jej działalności. Dzięki jej staraniom i zabiegom wydarzeniom szkolnym wielokrotnie towarzyszyła telewizja a materiał z uroczystości emitowany był na antenie TVP Polonia.
  • Ważnym partnerem szkoły jest Instytut Pamięci Narodowej Oddział Warszawa.

Owocem współpracy ww. partnerów ze szkołą była organizacja wspaniałych wystaw  w języku angielskim: „Zimna wojna. Krótka historia podzielonego świata” i wystawa „Rotmistrz Witold Pilecki 1901–1948”.

W Szkole Polskiej w Brunssum organizowane są uroczystości, koncerty, obchodzone są święta religijne i państwowe. Poniżej przykłady niektórych z nich.

Realizując zadania statutowe, szkoła wspiera uczniów w budowaniu
i wzmacnianiu więzi z Ojczyzną oraz w kształtowaniu dumy narodowej i dumy bycia Polakiem.

List od Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska’’ Pana Dariusza Piotra Bonisławskiego skierowany do społeczności szkoły w Brunssum podczas inauguracji pakietu edukacyjnego “Dawniej to było”: https://pl.communications-unlimited.nl/inauguracja-programu-dawniej-to-bylo-w-holandii/

W kalendarz uroczystości szkolnych na stałe wpisane są:

Szkolne Obchody Święta Niepodległości.

Z okazji obchodów Święta Niepodległości uczniowie recytują wiersze polskich poetów, wspólnie śpiewane są pieśni patriotyczne. Tło dla uroczystości stanowi specjalnie przygotowana prezentacja multimedialna, która przybliża Polskę, jej historię i kulturę. Wspólne świętowanie rozpoczyna zawsze artystyczną refleksją nad historią odzyskania przez Polskę niepodległości, w czasie której zebrani wspólnie przeżywają refleksję nad historią Polski i rozwijają poczucie dumy narodowej.

Warsztaty najpiękniejszego symbolu patriotyzmu – kokardy narodowej. 

Każdego roku w przeddzień Święta Niepodległości w szkole organizowane są warsztaty kokard narodowych. Uczestniczą w nich zaproszeni goście, uczniowie, rodzice i nauczyciele. Warsztaty połączone są z prelekcją dotyczącą historii kokardy narodowej. Prelekcja prowadzona jest w oparciu o prezentacją multimedialną, która prezentuje historię Polski i na jej tle historię kokardy narodowej. 

Warsztaty kokard narodowych

Spotkania opłatkowe

Ważnym zadaniem szkoły jest przekazywanie uczniom bogactwa polskich tradycji. Tradycja pozwala nam lepiej zrozumieć własną tożsamość oraz  udziela odpowiedzi na pytanie „kim my jesteśmy?”. Szczególne znaczenie mają tradycje świąteczne dla dzieci.

Co roku odbywa się w szkole Spotkanie Opłatkowe. Nauczyciele, rodzice
i uczniowie wspólnie przygotowują salę do uroczystości oraz wspólny stół wigilijny. Dekoracje wprowadzają wspaniały, polski bożonarodzeniowy klimat. Zgodnie z tradycją szkoły, w spotkaniu uczestniczą  uczniowie, nauczyciele, rodzice, żołnierze, przedstawiciele Polonii oraz ksiądz kapelan.

Uczniowie prezentują program artystyczny. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły, prezentują zwykle jasełka, starsi uczniowie przybliżają tradycje Adwentu i Bożego Narodzenia. Śpiewane są kolędy i zgodnie z polską tradycją społeczność szkolna dzieli się opłatkiem składając sobie bożonarodzeniowe życzenia. Na koniec Spotkania ma miejsce wspólna kolacja wigilijna, na którą potrawy przygotowują rodzice.

Obchody w szkole Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Marzec jest poświęcony pamięci Żołnierzy Wyklętych. Stanowi to ważną  tradycję szkoły. Dni pamięci obchodzone są w różny sposób. Prowadzone są lekcje otwarte pt.: „Bohaterowie mojej Ojczyzny – Żołnierze Wyklęci”.
W lekcjach uczestniczą uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście. Celem lekcji jest przybliżenie postaci NIEZŁOMNYCH oraz wzbudzanie szacunku dla idei i postaw patriotycznych.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego

„ Im więcej wiedzy posiądziemy teraz, tym trudniej będzie nas pokonać w przyszłości – o tyle będziemy mądrzejsi…” 

W obecności sztandaru uczniów, rodziców i nauczycieli odbywa się uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego. Uroczystość rozpoczyna uroczyste odśpiewanie hymnu narodowego. Następnie prezentowany jest program literacki, w czasie którego zebrani powracają pamięcią do roku 1939 i wspólnie oddają hołd bohaterom Września.

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego

Biorą w niej udział uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście. Prezentacja multimedialna, na którą składają się zdjęcia z całego roku szkolnego i która stanowi tło dla uroczystości, przypomina o wydarzeniach z minionego roku szkolnym.

W czasie uroczystości uczniowie nawiązują do historii Polski i polskich tradycji. Przykładem jest Polonez w wykonaniu uczniów naszej szkoły. Zakończenie roku jest okazją do podsumowania konkursów, które odbywały się w szkole i zaprezentowania laureatów.

WITAJ MAJOWA JUTRZENKO… – obchody Święta Konstytucji 3 maja i Dnia Flagi.

Obchody tego święta odbywają się w naszej szkole w różnej formie. Radosnej Majówki z Polską, bądź jako uroczysty apel poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Grono Pedagogiczne wspólnie z dziećmi pięknie dekoruje korytarz szkolny. Elementy scenografii tworzą białe i czerwone witraże  oraz biały kontur Polski na czerwonym tle, naśladujące wzór flagi naszej Ojczyzny. W tym dniu w szkole panuje świąteczny nastój a na korytarzu słychać Mazurek 3 Maja i muzykę Chopina. Uroczystość rozpoczyna się od wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Następnie społeczność uczestniczy w prelekcji poświęconej historii konstytucji. Uczniowie wspólnie z nauczycielami i rodzicami wykonują biało – czerwone flagi. 

Obchody Święta Konstytucji 3 maja i Dnia Flagi.

Spotkania autorskie

Szkoła podejmuje działania, których celem jest rozwijanie kultury czytelniczej społeczności szkolnej. Służą temu między innymi spotkania autorskie. Spotkania organizowane są z polskimi pisarzami żyjących poza granicami Polski, ale także z pisarzami, którzy przyjeżdżają z kraju.

Projekt pt.: „Dzień z książką w Szkole Polskiej w Brunssum’

W celu propagowania języka polskiego i krzewienia literatury polskiej realizowany jest projekt pt.: Dzień z książką w Szkole Polskiej w Brunssum”.

Obchody Dnia Języka Ojczystego

Jan Paweł II powiedział, „jeżeli Ojczyzna jest domem naszym, to język jest dachem ów dom osłaniający”. Historia dostarcz nam wiele wspaniałych przykładów tego jak ważne jest rozwijanie języka na obczyźnie. To właśnie na emigracji powstawały znakomite dzieła literackie. Polacy bronili swojej tożsamości pielęgnując język polski.

Bardzo ważnym elementem w pracy szkoły jest kształtowanie postawy miłości do języka ojczystego. Posługiwanie się językiem polskim, dzieci i młodzieży, która posługuje się niejednokrotnie kilkoma językami, jest wyrazem szacunku i przywiązania dla swego narodu. Język jest kluczem do poznawania dziedzictwa kulturalnego. Działania podejmowane przez szkołę w ramach obchodów Dnia Języka Ojczystego mają na celu propagowanie piękna literatury polskiej, polskich pisarzy oraz ich osiągnięć.

Narodowe czytanie: od lewej Pani mgr. dyrektor Bożena Cichy, Pani mgr. Iwona Szambelan: nauczyciel i opiekun szkolny, Pani mgr. Beata Bruggeman-Sękowska

Warsztaty prowadzone przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Warszawa dla dzieci, młodzieży, rodziców zaproszonych gości.

Warsztaty prowadzone przez pracowników Instytutu Pamięci Narodowej Oddział Warszawa

Warsztaty „Kiedy pamięć rodziny staje się pamięcią narodową…”, “Szkolenie do elity elit.”, „Wojenna odyseja Antka Srebrnego”, Żołnierz Miś – historia Wojtka, który walczył pod Monte Cassino.”

Wizyty na cmentarzu żołnierzy polskich z I Samodzielnej Brygady Spadochronowej w Arnhem.

Cmentarze i groby to bardzo ważna część procesu wychowania do wartości. Cyprian Kamil Norwid powiedział: „Ojczyzna, to ziemia i groby. Narody, które zapominają, tracą życie”.

Na terenie Holandii znajduje się wiele mogił polskich żołnierzy poległych
w drugiej wojnie światowej. Wycieczki na groby są wpisane w działalność szkoły. Najczęściej odwiedzanym przez uczniów, nauczycieli i rodziców cmentarzem jest cmentarz w Arnhem.

W czasie odwiedzin cmentarza uczniowie śpiewają hymn polski, są zawsze bardzo skupieni i poważni. Rodzic, najczęściej żołnierz 6 Brygady Powietrznodesantowej opowiada o tym co wydarzyło się w 1944 roku. Następnie uczniowie szukają polskich mogił, zapalają znicze na znak, że  tu byli, że pamiętają. Na koniec wpisujemy się do księgi pamiątkowej, w której uczniowie składają swoje podpisy.

Arnhem Łańcuch Pamięci

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej na sztandar szkoły.

Ślubowanie klasy pierwszej szkoły podstawowej połączone jest zawsze
z uroczystymi obchodami Święta Niepodległości. Jest to bardzo ważna
i uroczysta chwila, biorą w niej udział wszyscy uczniowie szkoły, dyrektor, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele środowiska i zaproszeni goście.

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej od lewej Pani dyrektor mgr. Bożena Cichy i Pani mgr. Anna Piediuk, nauczyciel i opiekun szkolny.

Akcje społeczno – edukacyjne i charytatywne.  

Szkoła kształtuje wśród uczniów takie postawy jak: odwaga, miłość
i sprawiedliwość. Uczą tego różnego rodzaju akcje społeczne i charytatywne, które mają wpływ na kształtowanie charakteru młodych ludzi. Uwrażliwiają uczniów na ludzkie krzywdy i cierpienie człowieka, uczą dzielenia się z innymi i dostrzegania, że wśród nas są ludzie potrzebujący, cierpiący.

Akcja społeczno – edukacyjna  „Żonkile” upamiętniającą bohaterów Powstania w Getcie Warszawskim.

W szkole realizowana jest akcja „Żonkile” upamiętniającą bohaterów Powstania w Getcie Warszawskim. W ramach tej akcji organizowana jest lekcja otwarta pt.: „PAMIĘTAMY” poświęconą pamięci bohaterów 1943 roku, którzy stanęli do walki o ludzką godność i są częścią naszej historii…

Udział szkoły w Finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Uczniowie chętnie włączają się do tej wspaniałej akcji. Wspieranie organizacji WOŚP kształtuje pozytywne postawy i uczy jak pomagać innym będącym 
w potrzebie. Dzieci zauważają, że  ta wspaniała akcja służy Polsce i przynosi wymierne korzyści polskiej służbie zdrowia.

Spotkania z przedstawicielami episkopatu polskiego – wizyty Biskupów Polowych Wojska Polskiego i udział w nich społeczności szkolnej.

Szkoła chcąc przekazać uczniom treści religijne angażuje się w życie religijne społeczności wojskowej, poprzez uczestnictwo w spotkaniach
z przedstawicielami episkopatu polskiego i współpracę z kapelanem wojskowym.  Uczniowie wielokrotnie uczestniczyli w spotkaniach z Biskupami Polowymi WP, w czasie których uczniowie recytowali wiersze. Tradycją spotkań jest to, że Biskup Polowy witany jest indywidualnie przez każdego ucznia, który wręcza mu różę. Uczniowie naszej szkoły włączają się również w oprawę liturgiczną Mszy Świętej, w czasie której Biskup Polowy udziela sakramentu bierzmowania.

BP Gen. Bryg. Dr Józef Guzdek – Biskup Polowy Wojska Polskiego

Konkursy plastyczne

W swojej działalności wychowawczej szkoła bazuje na zasadzie: „Mów dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi…..” dlategoważnym elementem pracy szkoły są różnego rodzaju konkursy. Prace wykonane na konkursy są wyjątkowe. Możemy zobaczyć na nich Polskę piękną, kolorową i radosną,
z bogatą historią i przepięknymi krajobrazami. Uczniowie wykazują się talentem, pomysłowością i kreatywnością. W przygotowywanych na konkursy pracach pięknie potrafią wyrazić dumę ze swojej Ojczyzny….

Osiągnięcia

Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, którym są dla nas dwa Dowództwa NATO oraz Ambasada w Hadze. Wyrazem uznania Ambasady dla współpracy ze szkołą było Podziękowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Niderlandów dr Jana BORKOWSKIEGO
za „Przyjemność i zaszczyt wspólnej pracy na rzecz Polski i Polaków
w Królestwie Niderlandów.”

Szczególnym wyróżnieniem dla szkoły było przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej, Andrzeja DUDY, Polskiej Flagi Państwowej, jako aktu uznania za wybitne zasługi i szczególne osiągnięcia w działalności polonijnej, społecznej
i kulturalnej.
Flagę z rąk Prezydenta odebrał w imieniu szkoły żołnierz pełniący służbę w strukturach NATO chor. Rafał BĄTKOWSKI.

Flagę z rąk Prezydenta odebrał w imieniu szkoły żołnierz pełniący służbę w strukturach NATO chor. Rafał BĄTKOWSKI.

Podsumowanie

Reforma edukacji podkreśla wychowawczą rolę szkoły w wychowaniu
do wartości. W Szkole Polskiej w Brunssum realizując politykę oświatową państwa polskiego od lat kierujemy się mottem:  „Aby nie miotał nami wiatr…”, a w procesie wychowania do wartości młodych Polaków żyjących poza granicami nie kształtujemy postaw, ale ukazujemy wartości pomagamy w ich wyborze, bo:  „(…) to właśnie wartości nadają życiu sens i dzięki nim dzieci mogą jak z kompasem poruszać się w sferze swych przedsięwzięć i relacji z innymi ludźmi”.

Jesteśmy dumni z naszej szkoły. Jesteśmy otwarci i dzielimy się z innymi naszymi sukcesami i osiągnięciami. Potrafimy promować naszą szkołę
w środowisku, w którym funkcjonuje.

TVP Polonia: https://halopolonia.tvp.pl/30924570/23052017–szkola-polska-w-brunssum-w-holandii

Uczniowie naszej szkoły osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, wyróżniają się wysoką kulturą osobistą i zaangażowaniem w życie szkoły, do której chętnie uczęszczają. Potrafią wspaniale łączyć edukację w dwóch systemach nauczania. Wielu uczniów naszej szkoły otrzymało zaszczytny tytuł nadawany przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskie w Hadze „Młodego Ambasadora Polski”.

Ceremonia Młodego Ambasadora Polski edycja 2016

Tekst: Pani MGR. Bożena Cichy, Dyrektor Szkoły Polskiej im. gen. bryg. Stanisława SOSABOWSKIEGO przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum

Zdjęcia, filmy, oprawa graficzna: © Communications Unlimited