Centrum językowe i biuro tłumaczeń, Dyplomacja, Europa Środkowo-Wschodnia, Międzynarodowe centrum dziennikarskie i PR, Turystyka

Obchody Konstytucji 3 maja i Wystawa: Zimna Wojna; Krótka historia podzielonego Świata

 

13 maja miało miejsce uroczyste otwarcie wyjątkowej wystawy zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej z Warszawy zatytułowanej: Zimna Wojna: krótka historia podzielonego świata.

Wystawa jest zaprezentowana w szkole polskiej imienia Generała Stanisława Sosabowskiego na terenie Międzynarodowej Szkoły Afnorth w Brunssum i została oficjalnie otwarta przez Panią Konsul Renatę Kowalską, dyrektora międzynarodowej szkoły: Pana Uwe Bettscheidera, Panią dyrektor szkoły polskiej Bożenę Cichy i Starszego Oficera Narodowego przy Dowództwie Sił Połączonych w Brunssum – Pana pułkownika Robert Wierzbińskiego. Podczas oficjalnej ceremonii otwarcia wystawy Pani dyrektor Cichy powiedziała, że wystawa ukazuje świat podzielony, rozdarty, który należy do przeszłości. Pani dyrektor dodała: ‘’Dzisiaj, z dala od Polski, na terenie szkoły międzynarodowej w Holandii Polacy obchodzą swoje święto państwowe, a radość uroczystości dzielą z ludźmi, którzy na co dzień swoją pracą przyczyniają się do tego, że wydarzenia przedstawione na planszach wystawy są przeszłością, i historią.I za to Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję.’’

Pani dyrektor oficjalnie pogratulowała Pani Beacie Bruggeman-Sękowskiej otrzymania ważnej medialnej nagrody TVP Polonia: ‘’Za zasługi dla Polski i Polaków za granicą Polski’’, nagrody która łączy ludzi na całym świecie.

Pani Konsul Renata Kowalska i Pani dyrektor Bożena Cichy podziękowały Panu dyrektorowi Międzynarodowej Szkoły Afnorth za lata wsparcia i przyjaźni, jak również Panu burmistrzowi Brunssum Frankowi Joosten za obecność i zainteresowanie polską społecznością.

Wystawa była częścią oficjalnych obchodów 3 maja. Podczas tych obchodów zorganizowane były również dla dzieci rozmaite zajęcia na temat II Wojny Światowej,  Armii Krajowej i wartości narodowych.

Podczas obchodów obecna była TVP Polonia, która będzie emitowała reportaż z tego dnia.

Więcej o wystawie:

 

Wystawa jest zaproszeniem do podróży w nieodległą przeszłość, w realia konfliktu, który przez blisko pół wieku od zakończenia II wojny światowej zdominował powojenną historię, wpłynął na życie milionów ludzi i ukształtował oblicze dzisiejszego świata. O sile narracji decydują fotografie. Wystawa prezentuje słynne zdjęcia, które stały się ikonami zimnej wojny oraz te mniej znane. Wszystkie zapadają w pamięć, tworząc panoramę ukazującą główne konflikty zbrojne i pola rywalizacji mocarstw. Mur berliński, wyścig zbrojeń, wojna w Wietnamie, kryzys kubański, „debata kuchenna” między Nixonem i Chruszczowem czy lądowanie Amerykanów na karaibskiej wyspie Grenadzie to tylko niektóre z zagadnień prezentowanych na wystawie.

Po wojnie następuje całkowity rozłam między Związkiem Sowieckim i jego satelitami po jednej stronie, a resztą kuli ziemskiej po drugiej. Krótko mówiąc, w miejsce jednego, mamy dwa światy.

Charles E. Bohlen, 30 VIII 1947 r.

Dwadzieścia lat temu zjednoczenie dwóch państw niemieckich położyło kres, trwającemu od zakończenia II wojny światowej, dwubiegunowemu podziałowi świata i zamykało okres zimnowojennej konfrontacji. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie postanowił upamiętnić tę rocznicę przygotowując wystawę zatytułowaną Zimna wojna. Krótka historia podzielonego świata, ukazującą główne konflikty zbrojne i pola rywalizacji między mocarstwami. Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie m.in. rekonstrukcja historyczna przejścia granicznego Checkpoint Charlie w Berlinie.

Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się 1 października 2010 r. w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Warszawie. Wystawa okazała się dobrą okazją do spotkania i zabrania głosu przez ambasadorów Stanów Zjednoczonych Ameryki, Francji, Republiki Federalnej Niemiec, Rosji i Wielkiej Brytanii oraz przedstawiciela MSZ Rzeczypospolitej Polskiej. Otwarciu wystawy towarzyszyła również rekonstrukcja historyczna punktu granicznego Checkpoint Charlie w Berlinie.

 

* * *

 

Wystawa Zimna wojna. Krótka historia podzielonego świata jest zaproszeniem do podróży w nieodległą przeszłość, w realia konfliktu, który przez blisko pół wieku od zakończenia II wojny światowej zdominował powojenną historię, wpłynął na życie milionów ludzi i ukształtował oblicze dzisiejszego świata. Totalny i wielopłaszczyznowy charakter zimnowojennej konfrontacji, odcisnął swoje piętno na tak różnych obszarach życia, że każda próba pokazania w jednym miejscu i czasie, na jednej wystawie, z pewnością pozostawiłaby poczucie niedosytu. Mając to na uwadze, zaproponowaliśmy autorskie i siłą rzeczy subiektywne spojrzenie na historię zimnej wojny, nadając jej formę wielowątkowej opowieści. Składają się na nią wydarzenia, zjawiska i ich różne aspekty, główni bohaterowie, znaczące – choć czasem mało znane lub wręcz zapomniane – dla przebiegu tego konfliktu.

Zimna wojna była w istocie wojną – określenie „zimna” nie powinno nas wprowadzać w błąd – czasami aż nadto gorącą, nawet jeśli do jawnej lub bezpośredniej konfrontacji zbrojnej między supermocarstwami dochodziło tylko incydentalnie i sporadycznie. Często też zimną wojnę sprowadza się jedynie do kilku haseł. Na myśl o niej z reguły nasuwają się takie skojarzenia, jak – pierwsze z brzegu – mur berliński, wyścig zbrojeń, wojny w Korei, Wietnamie czy Afganistanie, kryzys kubański. Zapewne jednak niewiele osób potrafiłoby umiejscowić w tym kontekście takie wydarzenia, jak wojna domowa w Grecji, „debata kuchenna” między Nixonem i Chruszczowem, atak komunistycznych Chin na należącą do Kuomintangu wyspę Yijiangshan, czy lądowanie Amerykanów na karaibskiej wyspie Grenadzie. Wystawa jest dobrą okazją do przywołania wielu zdań wypowiedzianych przez polityków po obu stronach zimnowojennej barykady, które na trwałe przeszły do historii, m.in. przemówienia Winstona Churchilla w Fulton, gdzie padły słowa o „żelaznej kurtynie”, Johna F. Kennedy’ego w Berlinie Zachodnim w rok po zbudowaniu muru berlińskiego, czy Leonida Breżniewa ogłaszającego doktrynę nazwaną jego imieniem.

O szczególnej sile wyrazu narracji decydują ilustrujące ją fotografie. Staraliśmy się, aby wśród słynnych zdjęć, które stały się już ikonami zimnej wojny oraz tych mniej znanych, dopełniających narrację, znalazły się nie tylko obrazy o charakterze dokumentacyjnym, ale także te zapadające w pamięć, skłaniające do refleksji. Powinna temu sprzyjać forma prezentacji – duże, przyciągające uwagę powiększenia, którym towarzyszą kilkuzdaniowe komentarze. Tak więc podtytuł wystawy Krótka historia podzielonego świata oddaje jej istotę i intencje autorów – refleksję nad konfliktem, który na blisko pół wieku zdominował dzieje świata, nie aspirując jednak do miana wyczerpującej kroniki wydarzeń.

 

Tekst: Paweł Sasanka, Sławomir Stępień, IPN, Communications-Unlimited.nl

 

Zdjęcia: communications-unlimited.nl

© Copyright www.communications-unlimited.nl, 2017. All rights reserved.

 

Zorganizowanie tego dnia było możliwe dzięki:

 

Firmie nieruchomości: Stone-Harbour : www.stoneharbour.nl

Pepe TV: telewizja Pepe http://www.pepe-tv.de

Communications-Unlimited: Centrum Europy Srodkowo-Wschodniej miedzynarodowe centrum dziennikarskie https://www.facebook.com/journalismlanguagesinternationalization/

 

 

 

 

 

Przeczytaj również:

 

Dla TVP Polonia o wystawie o Rotmistrzu Pileckim w Brunssum

 

Beata Bruggeman-Sękowska nagrodzona prestiżową nagrodą TVP “Za zasługi dla Polski i Polaków na świecie”

 

http://www.polonia.tvp.pl/30210986/gala-tvp-polonia

 

https://www.facebook.com/tvppolonia/videos/1381234725275078/?pnref=story

Obchody rocznicowe w Sojuszniczym Dowództwie Sił Połączonych NATO w Brunssum

 

 

Obchody polskiego Święta Niepodległości w NATO w Brunssum

 

Europejskie Centrum Bajki z Pacanowa w Brunssum