Edukacja, Europa Środkowo-Wschodnia, Limburgia

Piknik rodzinny w Brunssum

Zdjęcie: Kadra nauczycielska szkoły polskiej imienia Generała Sosabowskiego przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum ©Ewelina Popek

17 czerwca miał miejsce w niderlandzkim Brunssum piknik rodzinny zorganizowany przez społeczność polonijną i kadrę nauczycielską związaną ze szkołą polską imienia Generała Sosabowskiego przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum. Dzień ten był okazją do wspólnej zabawy uczniów, rodziców, nauczycieli, integracji społeczności i nauki przez zabawę.

Wkrótce nasza relacja filmowa tutaj.

Krótka impresja:

Szkoła, placówka koordynowana przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ORPEG, w niderlandzkim Brunssum została utworzona dla dzieci żołnierzy polskich pełniących służbę wojskową w strukturach NATO. Do szkoły przyjmowane są także dzieci Polaków żyjących poza granicami Polski.  Zajęcia lekcyjne odbywają się w Międzynarodowej Szkole AFNORTH, która stanowi część Dowództwa Wojsk Sojuszniczych NATO w Brunssum.

Do Szkoły Polskiej Brunssum uczęszczają uczniowie, którzy realizują obowiązek szkolny w sześciu systemach edukacyjnych: system Północnej Nadrenii (Niemcy), system belgijski, system niderlandzki, system Międzynarodowej Szkoły AFNORTH w Brunssum, system Międzynarodowej Szkoły UWC Maastricht oraz system Szkoły Międzynarodowej w Eindhoven.

4 marca 2023 roku miało miejsce uroczyste otwarcie oddziałów dziecięcych dla dzieci polonijnych w szkole polskiej imienia gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego. 40 polonijnych mauchów uczęszcza do przedszkolnych grup o nazwach: Biedronki, Pszczółki i Mrówki.

Celem szkoły jest wychowywanie świadomych swoich korzeni młodych Polaków. Działania wychowawcze szkoły koncentrują się wokół patrona jej sztandaru. Szkoła korzystając z lokalizacji jaką jest środowisko Międzynarodowej Szkoły AFNORTH oprócz zadań edukacyjnych organizuje wydarzenia kulturalne promujące Polskę i jej historie w środowisku międzynarodowym.

Więcej o szkole tutaj:

Zdjęcie: zdjęcie ©Ewelina Popek

Related Posts