Edukacja, Limburgia

AKTYWNA EDUKACJA czyli ZIELONA SZKOŁA 2021

Bożena Cichy

„Przyroda to najlepsza nauczycielka”  to hasło lekcji, które nauczyciele Szkoły Polskiej im. gen. bryg. Stanisława SOSABOWSKIEGO przy Ambasadzie RP w Hadze przygotowali w dniu 9 października 2021 br. w rezerwacie przyrody Brunssumerheide.

Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne – to jeden z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.

Po miesiącach odosobnienia i izolacji dla zmęczonych pandemią uczniów nauczyciele i rodzice przygotowali niecodzienna ofertę dydaktyczną i rekreacyjną opartą na aktywnej edukacji, która była realizowana w niderlandzkim mieście Heerlen na terenie rezerwatu Brunssumerheide.  

Wśród przepięknych wrzosowisk były realizowane „zielone lekcje” korelujące treści polonistyczne, przyrodnicze i ekologiczne, a „na szlaku” przez rezerwat uczniowie rozwijali słownictwo dotyczące otaczającej ich natury ucząc się jednocześnie części mowy i poznawać gramatykę języka polskiego. Warunkiem kontynuowania wędrówki było „zaliczenie” kolejnych zadań zawierających pytania dotyczące lektur szkolnych oraz znajomości ortografii i gramatyki. Ćwiczenia miały za zadanie wyzwalanie twórczej aktywności dziecka oraz  uczenie się przez odkrywanie, przeżywanie i działanie.

Uwieńczeniem zajęć był Wielki Piknik Integracyjny połączony ze wspólnym wykonaniem piosenki skomponowanej specjalnie na ten dzień pt. „Radośnie jest dzisiaj w Brunssum”, kiełbaskami, lodami i niespodzianką w postaci symbolu jesieni ciasteczka GRZYBKA przygotowanego przez panią Annę Opiela!!!

Pani mgr. Bożena Cichy jest dyrektorem Szkoły Polskiej im. gen. bryg. Stanisława SOSABOWSKIEGO przy Ambasadzie RP w Hadze

Zdjęcia: © Szkoła Polska im. gen. bryg. Stanisława SOSABOWSKIEGO przy Ambasadzie RP w Hadze

Przeczytaj i obejrzyj:

Related Posts