Dyplomacja, Europa Środkowo-Wschodnia, Limburgia, Międzynarodowe centrum dziennikarskie i PR

Armeńskie odznaczenie dla dziennikarki Beaty Bruggeman-Sekowskiej

15 lutego Beata Bruggeman-Sękowska została odznaczona ”Medalem 30-lecia Stosunków Dyplomatycznych Republiki Armeńskiej- Królestwa Niderlandów” w siedzibie Ambasady Republiki Armenii w Hadze wręczonym przez J.E. Ambasadora Viktora Biyagov.


Pudełko wykonane jest z drewna orzecha ormiańskiego.©communications-unlimited.nl

Medal wykonany jest z mosiądzu metodą cięcia i odlewu laserowego, tekst i obrazy uzyskano metodą fotolitografii, tłoczenia i emalii.©communications-unlimited.nl

Ambasador Republiki Armenii Viktor Biyagov powiedział ‘’Pani Beata Bruggeman-Sekowska Redaktor Naczelna Centrum Europy Środkowo-Wschodniej została odznaczona za wkład w podnoszeniu świadomości w kwestii Armenii, egzystencjalnych zagrożeń, przed którymi stoją Ormianie”.

Ambasador Republiki Armenii Viktor Biyagov podziękował Beacie Bruggeman-Sękowskiej za jej wieloletnie oddanie Armenii.

Medal został ustanowiony z okazji trzydziestej rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Armenią a Holandią w 2021 roku, trzydzieści lat po uzyskaniu przez Armenię niepodległości, która ponownie stała się niepodległym państwem w 1991 roku po upadku Związku Radzieckiego. Medal przyznawany jest trzydziestu osobom lub organizacjom, które od 1991 roku wniosły znaczący wkład w rozwój nowej Armenii.

©communications-unlimited.nl

Beata Bruggeman-Sekowska odbierając odznaczenie, powiedziała: „Wasza Ekscelencjo, Panie Ambasadorze Viktor Biyagov, Serdecznie dziękuje za to zaszczytne wyróżnienie. Urodziłem się i mieszkam tysiące kilometrów od Armenii, ale Armenia jest częścią mnie, mojego dziedzictwa. Pracując dla mojego Centrum Europy Środkowo-Wschodniej od ponad 20 lat wspieram i promuję Armenię. Mam i będę to robić nadal. Czuję, że to zaszczytne uznanie napawa dumą moich przodków, dumą z tego, że Armenia wciąż żyje w sercach kolejnych pokole ń, nawet tysiące kilometrów od jej granic. Shnorhakalut’yun Hayastan. Dziękuję, Armenio.’’

W wydarzeniu wzięła udział najbliższa rodzina Pani Bruggeman-Sękowskiej, jej mąż Aloys Bruggeman, Konsul Honorowy Republiki Litewskiej RERA, ich trójka dzieci Alexia, Victoria, Maximiliaan oraz pan Patrick van Schie, przyjaciel, doktor nauk historycznych i członek zarządu Europejskiego Instytutu ds. Ucisku Komunistycznego i dyrektor TelderStichting.

Od lewej: Pani Konsul Generalna Mariam Virabyan , Pan Ambasador Republiki Armenii Viktor Biyagov, Beata Bruggeman-Sekowska, jej mąż Aloys Bruggeman, Konsul Honorowy Republiki Litewskiej RERA, Patrick van Schie, doktor nauk historycznych i członek zarządu Europejskiego Instytutu ds. Ucisku Komunistycznego i dyrektor TelderStichting. ©communications-unlimited.nl

Po ceremonii odznaczenia Beata Bruggeman-Sekowska została obdarowana pięknym ormiańskim szalem przedstawiającym alfabet ormiański, a goście mogli spróbować armeńskie wino.

Konsul Generalna Pani Mariam Virabyan wręcza Beacie Bruggeman-Sekowskiej piękną ormiańską chustę przedstawiającą alfabet ormiański. ©communications-unlimited.nl

©communications-unlimited.nl

Stosunki Limburgia-Armenia

Beata Bruggeman-Sekowska, mieszkająca w niderlandzkim regionie Limburgia, mówi, że ta nagroda ma dla niej szczególny wymiar, gdyż stosunki niderlandzko-ormiańskie w Limburgii istnieją od wieków.

Święty Serwacy, urodzony w Armenii w IV wieku, sprowadził chrześcijaństwo do Holandii i był pierwszym biskupem Maastricht. Zmarł tam około 384 r. Na jego grobie zbudowano bazylikę św. Serwacego. Jego święto przypada 13 maja. Na cześć św. Serwacego w pierwszą niedzielę po tej dacie w Maastricht odbywa się procesja św. Serwacego. Uczestniczy w tym także społeczność ormiańska.

W 2016 r. społeczność ormiańska w Maastricht podarowała miastu Maastricht pomnik ku czci św. Serwacego. Pomnik o wysokości 2,5 metra to tradycyjny ormiański chatkar, stojący kamień krzyżowy, ustawiony naprzeciw bazyliki św. Serwacego.

26 stycznia 2013 roku w Maastricht otwarto i konsekrowano pierwszy kościół ormiański w Limburgii. Kościół zwany „Surp Karapet” (Święty Poprzednik) służy jako łącznik między społecznością ormiańską a regionem.

Ponadto, w kościele dominikanów w Maastricht znajduje się część najstarszego fresku w Holandii autorstwa Tomasza z Akwinu przedstawiającego 10 000 ormiańskich męczenników. A w skarbcu bazyliki św. Serwacego znajduje się krzyż z kościoła Surb Giragos z Diyarbakir i różne inne przedmioty.

W 1993 r. pierwsze małe zgromadzenia społeczności ormiańskiej odbyły się w budynku Maris Stella przy Witte Vrouwenveld w Maastricht. W miarę jak coraz więcej Ormian osiedlało się w mieście i jego bezpośrednim sąsiedztwie, wzrosło również zapotrzebowanie na stałą strukturę spotkań i zajęć. Fundacja Ormiańska Ani została oficjalnie założona 25 listopada 1999 roku. Fundacja Ormiańska Ani jest największą instytucją kulturalną w całym regionie (niderlandzka Limburgia, belgijska Limburgia, Liège i Akwizgran). Dzięki staraniom fundacji miasto Maastricht stało się znane wśród Ormian w kraju i za granicą, a grób św. Serwacego stał się miejscem pielgrzymek.

Świadczy to o tym, że więzi między tymi dwoma narodami były silne od wieków.

Beata Bruggeman-Sękowska jest wielokrotnie nagradzaną dziennikarką międzynarodową, korespondentką telewizyjną, autorką, redaktorką naczelną międzynarodowego centrum dziennikarstwa Centrum Europy Środkowo-Wschodniej powstałego w 2003 roku, prezesem Europejskiego Instytutu ds. Ucisku Komunistycznego i tłumaczem przysięgłym. Urodziła się w Warszawie, w Polsce, ma także ormiańską krew i korzenie we Lwowie, który jest częścią Ukrainy. Mieszka w Heerlen w Holandii.

Nasze Centrum Europy Środkowo-Wschodniej pragnie z całego serca podziękować dotychczasowemu Ambasadorowi Armenii w Holandii Panu Tigranowi Balayanowi za wspaniałą współpracę pomiędzy Ambasadą Armenii w Hadze a naszym Centrum Europy Środkowo-Wschodniej.

Obejrzyj:

Related Posts