Edukacja, Europa Środkowo-Wschodnia, Limburgia

Pierwsze zajęcia oddziałów dziecięcych w niderlandzkim Brunssum

4 marca miało miejsce uroczyste otwarcie oddziałów dziecięcych dla dzieci polonijnych w szkole polskiej imienia gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego, placówce koordynowanej przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ORPEG, w niderlandzkim Brunssum.

W szkole polskiej powstał oddział dziecięcy dla dzieci w wieku 3-6 lat, w skład którego wchodzą dwie grupy uczniów w liczbie około 30 dzieci rozpoczynających naukę języka polskiego, poranna – BIEDRONKI oraz popołudniowa – PSZCZÓŁKI. Zajęcia oddziału dziecięcego będą odbywały się w sekcji przedszkolnej szkoły międzynarodowej.

zdjęcie ©Ewelina Popek

zdjęcie ©Ewelina Popek

Maluchami zajmuje się wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Dzieci mają do dyspozycji dostosowane do ich potrzeb pomieszczenia, a także oparty na polskiej podstawie programowej program nauczania, odpowiednio zaadaptowany do pracy z dziećmi wielojęzycznymi. Kadra kładzie nacisk przede wszystkim na multisensoryczne nauczanie, poznanie przez zabawę oraz rozwój językowy.

Pierwsze zajęcia zostały zaplanowane wokół tematu ”POZNAJMY SIĘ”. Najmłodsi Podopieczni zostali powitani przez starszych kolegów i koleżanki oraz Panią Dyrektor Bożenę Cichy.

zdjęcie ©Ewelina Popek

Dzieci wzięły udział między innymi w następujących aktywnościach:

  • Powitanie w kręgu – każdy miał okazję przedstawić się i powiedzieć coś o sobie (np. co lubi robić, jaka jest jego ulubiona zabawka). Liczono też, ile jest dzieci w grupie, ile chłopców, a ile dziewczynek. Dzieci uczyłysię piosenki o dniach tygodnia. Rozmawiano także o porach roku i pogodzie, ale przede wszystkim o tym, jak specjalny jest to dzień.
  • Zabawa ruchowa z reakcją na określony sygnał, np. „PSZCZÓŁKI na kwiatek, PSZCZÓŁKI do ula” z wykorzystaniem instrumentów muzycznych;
  • Ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne i logopedyczne;
  • Wykonanie pracy plastycznej (biedronek i pszczółek), ćwiczenia grafomotoryczne, rysowanie, wycinanie;
  • Zabawa na placu zabaw szkoły AFNORTH;
  • Pora na przygodę z książką – aktywne czytanie.

zdjęcie ©Ewelina Popek

zdjęcie ©Ewelina Popek

Celem Ministerstwa Edukacji i Nauki jest objęcie jak największej liczby Polaków żyjących poza granicami naszego państwa, nauką języka polskiego. W tym celu w bieżącym roku szkolnym powstały pierwsze polskie państwowe przedszkola poza granicami kraju. Polskie dzieci otrzymują szansę nauki języka polskiego od najmłodszych lat, co da im w przyszłości możliwość powrotu do kraju i współpracy z Ojczyzną.

Realizując politykę oświatową państwa polskiego, szkoła polska w Brunssum wychowuje młodych Polaków żyjących poza granicami kraju do wartości, które im ukazuje i pomaga w ich wyborze, bo „… to właśnie wartości nadają życiu sens i dzięki nim dzieci mogą jak z kompasem poruszać się w sferze swych przedsięwzięć i relacji z innymi ludźmi”.  Szkoła wspiera uczniów w budowaniu i wzmacnianiu więzi z Ojczyzną oraz w kształtowaniu dumy narodowej i radości bycia Polakiem. W kalendarz wydarzeń szkolnych na stałe wpisane są uroczystości, które pozwalają uczniom zrozumieć ich tożsamość oraz pomagają w odpowiedzi na pytanie „Kim jesteśmy?”.

„Jesteśmy wdzięczni, pamiętamy i nigdy nie zapomnimy.” – działająca na terenie Królestwa Niderlandów, w pobliżu miejsc gdzie ginęli Polacy, szkoła ma historyczny obowiązek spłacenia długu wobec tych, którzy marzyli o powrocie do Ojczyzny, a otrzymali inne rozkazy i większość z nich na zawsze pozostała w ziemi holenderskiej. Dlatego Patronem szkoły i jej duchem opiekuńczym jest generał Stanisław SOSABOWSKI, a uczniowie z nauczycielami odwiedzają cmentarz w Arnhem, tworzą łańcuch pamięci, śpiewają polski hymn i zapalają znicze.

W swojej działalności szkoła polska w Brunssum kieruje się zasadą: „Mów dziecku, że jest dobre, że umie, że potrafi…” – dlatego bardzo ważne w jej pracy jest wspieranie kreatywności i potencjału intelektualnego uczniów.  Tylko wspólna praca na rzecz edukacji pozwoli na pełny, harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów, dlatego zamierzenia i plany szkoły realizowane są we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Dobre warunki lokalowe i stosunkowo niewielka liczebność klas pozwalają na pracę w przyjaznej, niemalże rodzinnej atmosferze oraz na traktowanie każdego ucznia indywidualnie. O tym, że szkoła polska w Brunssum jest wyjątkowa i niepowtarzalna utwierdzają społeczność szkolną jej osiągniecia.

W uznaniu wybitnych zasług i osiągnięć w działalności polonijnej, społecznej i kulturalnej Prezydent RP Andrzej Duda wyróżnił szkołę polską im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum Flagą Państwową.

Wkrótce TVP Polonia wyemituje reportaż na ten temat otwarcia oddziałów dziecięcych dla dzieci polonijnych w szkole polskiej imienia gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego, placówce koordynowanej przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ORPEG, w niderlandzkim Brunssum.

Zdjęcia ©Ewelina Popek

Przeczytaj/obejrzyj:

Reportaż: Obchody Dnia Niepodległości w szkole polskiej w Brunssum, Niderlandy

Relacja filmowa: spotkanie wigilijne w szkole polskiej w Brunssum, Niderlandy

Szkoła Polska w Brunssum wspiera akcję: Paczka dla Bohatera

Filmowa relacja z uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego w Szkole Polskiej im. gen. bryg. Stanisława SOSABOWSKIEGO przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum

Rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Polskiej im. gen. bryg. Stanisława SOSABOWSKIEGO przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum. 

Zakończenie roku szkolnego w polskiej szkole w Brunssum

Pozdrowienia wakacyjne z polskiej szkoły w Brunssum, Niderlandy

Reportaż dla TVP Polonia: aktywna edukacja

AKTYWNA EDUKACJA czyli ZIELONA SZKOŁA 2021

Powrót szkoły polskiej w Brunssum do nauczania stacjonarnego

Related Posts