Europa Środkowo-Wschodnia, Międzynarodowe centrum dziennikarskie i PR

Piąta edycja Polonusa: wyniki już znane

 

Dziewiętnastego listopada w studio w Aalsmeer zostały ogłoszone wyniki konkursu piątej edycji Polaka Roku w Holandii.

Zwycięzcami tego prestiżowego konkursu zostali:

Kategoria: Honorowy Polonus: Projekt regionalny “Znaczenie pracowników migracyjnych” i Gmina Horst aan de Maas

Kategoria: Nauka i Technika- Dr Hanna Dorota Gołąb

Kategoria: Biznes- Emilia Kucharczyk

Kategoria: Kultura- Anka Kozieł

Kategoria: Młody Polak sukcesu- Franciszek Roguski

Kategoria: Kariera- Michał Polewski

Specjalna nagroda Kapituły przypadła Ed (Edwardowi) Cuber.

Kategora: nagroda publiczności, kandydat wybrany przez internautów: Beata Lakota

 

Projekt regionalny “Znaczenie pracowników migracyjnych” i Gmina Horst aan de Maas.

Horst aan de Maas, Venray, Peel en Maas, Venlo i Leudal postanowiły przełamać negatywny wizerunek migrantów zarobkowych i wspólnie jako pierwsze zadbały to aby Polacy byli postrzegani jak sąsiedzi, współmieszkańcy tego regionu a nie ‘’imigranci’’.

Projekt regionalny “Znaczenie pracowników migracyjnych” jest przykładem udanej współpracy władz regionalnych i państwowych z pracownikami migracyjnymi, który ma na celu powitanie nowych sąsiadów i zaangażowanie ich w sprawy regionu. Ten projekt regionalny stał się przykładem dla regionów w całej Holandii i poza jej granicami. Pokazał prawdziwą twarz Polaków, jako ciężko pracujących nowych sąsiadów, którzy wspólnie z Holendrami chcą stanowić o swoim życiu w Holandii.

Relacje o działaniach tych gmin pojawiają się bardzo często w mediach, pokazując potencjał Polaków i pozytywne do nich podejście, co ma ogromny wpływ na formowanie pozytywnego wizerunku Polaków w Holandii oraz zwalczanie dyskryminacji i wszelkich nielegalnych sytuacji, jakie pojawiają się w innych regionach tego kraju. Projekt nie pozostawia Polaków samych sobie, dba o to że nie bedą izolowani, dba o ich ‘’teraz i jutro’’ wspiera ich, motywuje, zapewnia im przyszłość, walczy z dyskryminacją, przywraca im, również w mediach, na skalę krajową godny wizerunek, na taki na jaki zasługują.

Już przed rokiem 2000 zamieszkiwali i pracowali w tym regionie pracownicy migracyjni, początkowo jako pracownicy sezonowi, ale po pewnym czasie pozostawali na dłuższy okres czasu. Obecnie mieszka i pracuje w tym regionie około 20.000 pracowników migracyjnych, w tym 3.000 w Horst aan de Maas, co stanowi 8%. Po zapoznaniu się z raportem sporządzonym przez Fundację Opieki Społecznej Synthese dotyczącym pracy i warunków mieszkaniowych pracowników migracyjnych podjęto kroki w tej sprawie, gdyż wiele było do zrobienia według tego raportu. Początkowo akcję podjęły Venray, Peel i Maas i Horst aan de Maas, a w późniejszym stadium Venlo i Leudal. Także władze wojewódzkie od początku wykazywały inicjatywę w tych sprawach i aktywnie w nich uczestniczyły starając się o poprawienie sytuacji nowych sąsiadów. Horst aan de Maas na czele z burmistrzem panem Kees van Roij stało się siłą wiodącą w sferze kierowania sprawami w regionie. Cały region potwierdził chęć współpracy unikając niepotrzebnej biurokracji. Jest to cecha mentalności mieszkańców tego regionu. Nie słowa, a czyny się liczą. Trzeba było podjąć akcję i ją podjęto. Wszystkie strony, które wzięły udział w tej akcji zasługują na pochwałę.

 

Dr Hanna Dorota Gołąb mieszka i pracuje w Holandii od 1988 roku. Jest z zawodu perfuzjonistą, czyli specjalistą odpowiedzialnym za prowadzenie krążenia pozaustrojowego w czasie operacji na sercu. Do Holandii przyjechała na zaproszenie z kliniki kardiochirurgicznej uniwersyteckiego szpitala w Rotterdamie, Dijkzigt, obecnie Erasmus MC. Miała wzmocnić grupę tamtejszych perfuzjonistów na okres jednego roku. Po paru miesiącach zaproponowano jej pozostanie na stałe w tamtejszym zespole. Od tego dnia minęło już 28 lat, które były dla niej wypełnione pracą i ciągłym poszukiwaniem nowych, ulepszonych technik pozwalających przeprowadzić u pacjentów operację serca. Na wstępie jej pobytu w Holandii uzyskała wszystkie wymagane holenderskie uprawnienia zawodowe. Została również aktywnym członkiem zawodowej organizacji perfuzjonistów holenderskich NESECC i przewodniczyła wiele lat działalności komitetu naukowego tej organizacji. Od lat 90-tych pracuje czynnie jako wykładowca w centralnym studium zawodowym kształcącym perfuzjonistów w Holandii, przy LUMC w Leiden (Lejdzie). Prowadzi wykłady na tematy bardzo specjalistyczne: krążenia pozaustrojowego dla dzieci i dla zastosowania w onkologii. W ramach jej pracy w Erasmus MC prowadzi praktyczne szkolenie adeptów perfuzji i jest mentorem dla aspirantów perfuzjonistów, którzy w ciągu 3 -letniego programu kształcą się w zawodzie.

 

Emilia Kucharczyk do Holandii przyjechała w 2003 roku. Otworzyła dwa polskie supermarkety i równocześnie zajęła się hurtową sprzedażą polskiego piwa i produktów spożywczych. Nazwała swoją firmę Lowiczanka – od miejscowości w centralnej Polsce, gdzie się wychowała. Lowiczanka Import B.V. zaopatruje hurtownie, supermarkety, Polskie sklepy na terenie całej Holandii w polskie artykuły spożywcze. Jej klientami są zarówno polskie sklepy jak i holenderskie supermarkety takie, jak Albert Heijn, Jumbo oraz bary, hurtownie i sklepy nocne. Również hurtownie, supermarkety i sklepy na terenie Belgii i Francji, Wielkiej Brytanii, a nawet Islandii. Nazwa firmy stała się powszechnie znana wśród wielu odbiorców polskich produktów w Holandii. Dzisiaj Lowiczanka Import BV zatrudnia na stałe 12 osób oraz korzysta z usług dużych firm transportowych, które dowożą zamówienia do odległych zakątków Holandii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, a nawet Islandii.

Lowiczanka Import BV importuje średnio około 18 tirów á 30 palet (piwo, wódka, napoje, artykuły spożywcze) tygodniowo, z czego około 6 tirów (głównie piwo) tygodniowo wyjeżdża na export (głównie Belgia, Francja). Miesięcznie daje to ponad 70 tirów towaru. Lowiczanka przyczynia się każdego roku do znacznego wzrostu polskiego eksportu.

 

Anka Kozieł jest wokalistką, aranżerką i kompozytorką obracającą się w szerokim kręgu muzyki jazzowej, tradycyjnej (tzw. muzyki świata) i eksperymentalnej. Wykłada śpiew jazzowy w Królewskim Konserwatorium w Hadze. Jest również autoryzowanym pedagogiem metody Complete Vocal Technique (CVT). Profesjonalnie śpiewa od ponad 25 lat. Anka przyjechała do Holandii w 1999 roku na studia wokalne w Królewskim Konserwatorium w Hadze. Miała okazję kształcić się u wielu wybitnych muzyków jazzowych, między innymi Rachel Gould, Judy Niemack, Michael Brecker, James Moody, Jeanne Lee, John Ruocco i wielu innych. W tym czasie zapraszana była do wielu projektów jazzowych, klasycznych, muzyki współczesnej i elektronicznej. Ta różnorodność pozwoliła jej stworzyć swój własny niepowtarzalny styl. Jeszcze na studiach założyła Anka Koziel Quartet, który znany jest ze specyficznego stylu i atmosfery, którą kreuje międzynarodowa obsada muzyków. Obecnie Anka przygotowuje ze swoim kwartetem europejską trasę.

Anka zawsze inspirowała się polską muzyką i kulturą, co widać już w jej debiutanckim albumie „Tales of the Forest” (2008), gdzie połączyła muzykę jazzową z polskim folklorem i odrobiną elektroniki. Płyta była bardzo ciepło przyjęta przez holenderskich krytyków i publiczność. W stuletnią rocznicę urodzin Fryderyka Chopina w 2010 roku zaprezentowała serię koncertów ze swoimi aranżami jego 20 pieśni, by zapoznać holenderską publiczność z inną stroną jego twórczości. W 2013 z The Hague Ethospheric Orchestra (THEO) wydała płytę „Earthing”, a w styczniu 2017 wychodzi najnowsza, autorski projekt zatytułowany „Slightly Odd” inspirowany rytmami i technikami wokalnymi muzyki świata.

 

Franciszek Roguski do Holandii przyjechał autostopem w celach zarobkowych w 2002 roku. W 2011 r. rozpoczął studia holenderskiego prawa na uczelni wyższej Inholland w Rotterdamie, stawiając sobie za cel poprawę sytuacji Polaków pracujących w Holandii. Na pierwszym roku było ponad 35 studentów. Franciszek jako jeden z 3 studentów ukończył te studia w terminie. W 2014 r. jako jedyny student był nominowany przez swoją uczelnię na kandydata do prestiżowej nagrody ECHO Award .Od 2013 roku z pasją i rosnącym powodzeniem prowadzi swoją kancelarię prawną w Rotterdamie, dzięki której już setkom polskich pracowników pomógł w konfliktach z nieuczciwymi pracodawcami, głównie biurami pośrednictwa pracy. Każda wygrana sprawa jest sukcesem nie tylko dla niego, ale przede wszystkim dla jego klientów.

 

Michał Polewski przyjechał do Holandii w 2007 roku. Michał Polewski jest polskim specjalistą wysokiej klasy w holenderskiej firmie, która jest liderem na skalę światową w dziedzinie wyposażenia armii w systemy obronne.

Michał Polewski jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. W roku 1999 kończy studnia w Katedrze Techniki Mikrofalowej i Antenowej na wydziale Elektroniki i Telekomunikacji a w roku 2002 uzyskuje dyplom magistra Ekonomii i Zarządzania. W roku 2005 broni pracę doktorską pt. “Rozpraszanie fal elektromagnetycznych w strukturach zawierających obiekty cylindryczne” i otrzymuje tytuł doktora. Praca ta otrzymuje w roku 2006 drugą nagrodę w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu radiokomunikacji i multimediów ufundowaną przez Fundację Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych. W 2009 roku rozpoczyna prace w firmie Thales Nederland z siedzibą w Hengelo. Firma Thales to światowy potentat specjalizujący się w radarowych wojskowych systemach obronnych. Systemy te od wielu lat używane są przez Królewską Holenderską Marynarkę Wojenną, marynarkę niemiecką, belgijską, duńską oraz wiele innych krajów. Warto tu wspomnieć, iż nowy polski okręt patrolowy ORP “Ślązak” zostanie wyposażony w modułowy system obrony i kierowania ogniem firmy Thales.

Michał jest tam specjalistą w zakresie anten radarowych. Pracuje w dziale anten i układów wysokich częstotliwości. Zajmuje się projektowaniem, modelowaniem, pomiarami i analizą szyków anten sterowanych fazowo (phased array antennas). Szyki anten wykorzystywane są jako ważny element systemów radarowych budowanych przez firmę Thales.

 

Ed (Edward) Cuber urodził się on w 1946 roku w wolnym mieście Breda. Zgodnie z tym co sam o sobie mówi „ma holenderskie serce ale w jego żyłach płynie polska krew”. Ed jest synem Władysława Cuber, żołnierza I Polskiej Dywizji Pancernej i dziewczyny z przez Polaków wyzwolonej Bredy. Od najwcześniejszych lat Ed był mocno zaangażowany w sprawy polskich weteranów z okresu II wojny światowej. Ed stara się aby pamięć o nich była żywa i aby otrzymywali należny się im hołd. Ed od kilkudziesięciu lat czyni usilne starania aby pamięć o żołnierzach 1 Dywizji Pancernej uchronić od zapomnienia. Dlatego też, jeździ po całej Holandii głosząc prelekcje dotyczące nie tylko I Dywizji Pancernej ale również prelekcje dotyczące niemieckich obozów koncentracyjnych na terenie Polski. Ed Cuber jest od ponad 18 lat zastępcą prezesa Fundacji Muzeum Breda-Polen 1939-45 im gen. Maczka. Przez wiele lat aktywnie uczestniczył również w organizowaniu polskojęzycznych mszy świętych w kościele Kapucynów i brał w nich udział jako lektor i kościelny. W 2009 roku ówczesny biskup Bredy Jan van de Hende powołał polską rzymsko-katolicką parafię w Bredzie. Pan Cuber został wybrany na zastępcę przewodniczącego zarządu nowopowstałej parafii. Funkcję tę sprawuje do dnia dzisiejszego.

 

Beata Lakota jest od maja 2014 przedstawicielem firmy DuoLife Polska na terenie Holandii. Na firmę trafiła szukając niekonwencjonalnych rozwiązań zdrowotnych. Zafascynowana firmą, produktem i efektami szybko stała się liderem holenderskiego zespołu firmy DuoLife. Beata Lakota organizuje spotkania i szkolenia motywacyjne dla Polaków z różnych grup społecznych. Współpracuje również z Izbami Polskimi w dużych holenderskich miastach, a także z firmami coachingowymi z Holandii i Polski. Jej misją jest dotarcie do jak największej ilości Polaków z przesłaniem: „Otwierajcie zamknięte drzwi! Nie bójcie się być Polakami!”. Wraz ze swoim kilkudziesięcioosobowym zespołem dociera do nowych emigrantów z Polski, aby dzielić się wskazówkami dotyczącymi jak żyć w Holandii, jak się rozwijać, tworzyć własną historię, która zapisze się na kartach holenderskiej kultury.

 

Piąta edycja Polonusa zgromadziła prawie 600 gości, obecnymi byli między innymi Jego Ekscelencja Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej Pan dr. Jan Borkowski i minister Limburgii Pan Daan Prevoo z partnerką Judy Straten .

Kapituła Polaka Roku pod przewodnictwem Pani Senator Barbary Borys-Damięckiej była reprezentowana na Gali przez:

Natalia Zweekhorst – Ambasada Polska w Hadze, vice-przewodnicząca

Waldemar Pankiw – Polsko-Holenderskie Stowarzyszenie Kulturalne (PNKV)

Radek Prończuk – Polish Chamber of Commerce in the Netherlands (pccnl)

Magdalena van Dijk-Domańska – Nl-Pl Centrum Kultury i Oświaty

Beata Bruggeman-Sekowska – Communications-Unlimited.nl: Central and Eastern Europe Center

Mariusz Soltanifar – Link to Poland

Hanka Mongard – TOP (Stowarzyszenie Polek w Holandii)

Magdalena Lowicka – Towarzystwo Polskich Inżynierów w Holandii (PIN)

Małgorzata Lubbers-Dąbrowska – Forum Polskich Szkół w Holandii

Bożena Kopczyńska – Fundacja Lokomotywa

Marta Bujnowicz-Widerska – Fundacja Medea

Bożena Rijnbout-Sawicka – Fundacja Serce Polski

Kapitułę wspiera sekretariat w składzie:

Zofia Hakkaart oraz Krystyna Voesenek – (duo) sekretarz

Anna Paszak – członek sekretariatu

 

 

Podczas Gali publiczność mogła podziwiać  recital Marii Anny Jopek jak również pianistkę Annę Ciborowską. Konkurs Polak Roku jest organizowany przez fundację  Polonus, której prezesem jest Pani Hanna Hummel.

 

 

Tekst: Beata Bruggeman-Sękowska

Zdjęcia: Communications-Unlimited.nl

img_1298 img_1299

 

img_1359 img_1338 img_1310 img_1312 img_1317 img_1320 img_1323 img_1331 img_1301 img_1339 img_1340 img_1300

img_1347 img_1351 img_1364

img_1296 img_1297 img_1321

img_1361 img_1359 img_1353 img_1350  polonus img_1359

img_1354

 

Obejrzyj/Przeczytaj też:

Wywiad z Ambasadorem Słowenii: Słowenia – perfekcyjne wakacje

Polska doskonałość w Hilversum

Telewizja Publiczna o Polonusie

Ja, ik ben maatschappijgedreven. Interview met Barbara Borys Damięcka, Senator van de Republiek Polen
http://www.nl.communications-unlimited.nl/interview-met-barbara-borys-damiecka-senator-van-de-republiek-polen/

Wywiad z Panią Senator Barbarą Borys- Damięcką

Polonus 2016: Polish Person of the Year Contest

Zuyd University about Piotr Jasiurkowski: Polonus winner

About Central and Eastern Europe Center and our work on Polish Public TV

Mijn hart is mijn sleutel in de repertoirekeuze. Interview met Marcin Wyrostek
http://www.nl.communications-unlimited.nl/interview-with-marcin-wyrostek-famous-polish-musician/

Mijn hart is niet verscheurd, het klopt hier ( Polen ) en daar ( Nederland ). Interview met Redbad Klijnstra
http://www.nl.communications-unlimited.nl/interview-with-redbad-klijnstra-dutch-polish-actor/

Jouw succes en leven creëer jezelf : Interview met Beata Bruggeman-Sękowska
http://www.nl.communications-unlimited.nl/interview-with-beata-bruggeman-sekowska/

We have to look at the person without a pre-programmed vision. Popolsku talks with Beata Bruggeman-Sękowska

We have to look at the person without a pre-programmed vision. Popolsku talks with Beata Bruggeman-Sękowska

My violin has become also a tool to express my feelings and emotions

Polish Toppers in Hilversum

Polish Person of the Year : 2015

Polish excellence in Hilversum

Naszą rzeczywistość i sukces tworzymy my sami : Wywiad z Beatą Bruggeman-Sękowską

Interview with Redbad Klijnstra: Dutch – Polish actor

To świetny pomysł, żeby wspierać i doceniać Polaków

Wiedziałem, że to się uda

Wywiad z Redbad Klijnstra

Wybitni Polacy w Holandii 2015

Kapituła Polaka Roku 2015 obraduje. Zapraszamy do głosowania.

Wywiad z Marcinem Wyrostkiem

Wywiad z Redbad Klijnstra

Polska doskonałość w Hilversum


Polish excellence in Hilversum

Polish excellence in Hilversum