Europa Środkowo-Wschodnia, Międzynarodowe centrum dziennikarskie i PR

Wywiad dla Polonusa: Otaczające nas społeczeństwo zdejmuje ’’okulary’’ limitujących wizji

Otaczające nas społeczeństwo zdejmuje ’’okulary’’ limitujących wizji.

Kandydaci na Polonusa: Dziękuje Wam za to!

 

21 listopada 2015 r. w Studio 21 w Hilversum odbędzie się uroczyste wręczenie nagród Polonus 2015. Będzie to już 4 edycja tego konkursu.

Zebranie założycielskie Kapituły, w której mam przyjemność zasiadać, odbyło się w dniu 14 marca. Członkowie Kapituły pod przewodnictwem pani senator Barbary Borys-Damięckiej zapoznali się oraz przedyskutowali regulamin konkursu, jak też omówili zasady pracy i terminy związane z kolejnymi etapami wyborów Polaka Roku 2015 w Holandii.

 

Kapituła

W skład Kapituły wchodzą zwycięzcy edycji 2014 jak również przedstawiciele organizacji polonijnych.

 • Barbara Borys-Damięcka, Senator RP – Przewodnicząca Kapituły
 • Waldemar Pankiw – Polsko-Holenderskie Stowarzyszenie Kulturalne (PNKV)
 • Radek Prończuk – Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polsko-Holenderskich (VPNO)
 • Magdalena van Dijk-Domańska – Nl-Pl Centrum Kultury i Oświaty
 • Beata Bruggeman-Sekowska – Communications-Unlimited: Central and Eastern Europe Centre
 • Mariusz Soltanifar – Link to Poland
 • Hanka Mongart – TOP (Stowarzyszenie Polskich Kobiet w Holandii)
 • Magdalena Lowicka – Towarzystwo Polskich Inżynierów w Holandii (PIN)
 • Małgorzata Lubbers-Dąbrowska – Forum Polskich Szkół w Holandii
 • Bożena Kopczyńska – Stowarzyszenie Lokomotywa
 • Kris Florek – laureat 2014 w kategorii Biznes
 • Małgorzata Smółka – Laureatka 2014 w kategorii Kultura
 • Sylwia Kuć – Laureatka 2014 w kategorii Młody Polak Sukcesu

Kapitułę wspiera sekretariat w składzie:

 • ·Sekretarz: Zofia Hakkaart oraz Krystyna Voesenek

Zadaniem Kapituły jest wyłonienie – spośród zgłoszonych do konkursu kandydatów – laureatów Polonusa 2015 w sześciu kategoriach: Biznes, Kultura, Nauka i Technika, Młody Polak Sukcesu, Kariera Zawodowa oraz Honorowy Polonus.

 

 

Muszę się przyznać

Muszę się przyznać, że praca członka Kapituły jest niezmiernie trudna, gdyż jak tu wybrać zwycięzcę spośród osób, które dla mnie są już zwycięzcami?

Pani Senator Barbara Borys- Damięcka w moim wywiadzie zatytułowanym: ‘’TAK. Mam żyłkę społecznikowską’’( https://pl.communications-unlimited.nl/interview-with-ms-barbara-borys-damiecka-senator-of-the-republic-of-poland/) na pytanie : Dlaczego Polonus jest dla Niej ważny? podkreśliła, że “Polonus jako konkurs, to świetna inicjatywa, uzmysławiająca Polakom osiadłym w Holandii i władzom tego kraju, zalety, korzyści, potencjał i możliwości tych, którzy wybrali Holandię na miejsce swego zamieszkania, szanujący pracę i oddający wiedzę i umiejętności jakie zdobyli na polskich uczelniach państwu holenderskiemu. Konkurs wyłuskuje coraz więcej Polaków lojalnych i pracowitych w nowej ojczyźnie, zakładających rodziny i chcących pielęgnować korzenie swego pochodzenia.’’

 

 

‘’Musimy spojrzeć na drugiego człowieka bez zaprogramowanej wcześniej wizji’’

Tak, kandydaci do nagrody Polaka Roku to osoby, które wyróżniają się talentem, determinacją, niezwykłym szacunkiem do Polski i swojej nowej ojczyzny. Oni maja wizję swojego życia, działają, nie narzekają, tworzą lepszy świat dla nas wszystkich, dla Państwa, dla mnie. Oni pomagają w osiągnięciu tego co powinno być naszą wspólną ambicją, a mianowicie doprowadzanie do pozbywania się zaprogramowanej wcześniej wizji.

‘’Pragnę podkreślić, że nie powinniśmy skupiać się na różnicach kulturowych i międzyludzkich by postrzegać różnice jako przeszkody. Jest wiele rzeczy wspólnych dla nas, niezależnie od miejsca pochodzenia, a różnice są zaletą. Inaczej, nie poczujemy się wolni, nie staniemy się częścią społeczeństwa, niezależnie od tego gdzie przebywamy. Aby zrozumieć inną kulturę, inny naród, inną osobę musimy pozbyć się ‘okularów’ naszych starych doświadczeń i przyzwyczajeń. Tylko wówczas możemy postrzegać drugiego człowieka bez z góry narzucających wniosków, bez zaprogramowanej wcześniej wizji.’’ ( w wywiadzie dla gazety PoPolsku: https://pl.communications-unlimited.nl/musimy-spojrzec-na-drugiego-czlowieka-bez-zaprogramowanej-wczesniej-wizji/)

Kandydaci na Polonusa, polepszają wizerunek Polski i Polaków, sprawiają że otaczające nas społeczeństwo, zdejmuje ’’okulary’’ limitujących wizji i zaczyna postrzegać nas Polaków na nowo, bez uprzedzeń.

Dziękuje Wam za to.

 

Beata Bruggeman-Sękowska zasiada w Kapitule Polonusa.

Beata Bruggeman-Sękowska jest wydawcą i autorką siedmiu książek, między innymi ‘’Polsko-Niderlandzkie słownictwo medyczne’’ (Medisch Pools, Medisch Nederlands. Thematische woordenschat voor iedereen: 9079532029), ‘’Polsko-Niderlandzkie słownictwo biznesowe’’( Zakelijk Pools, Zakelijk Nederlands.Thematische woordenschat voor iedereen: 9079532002). Jest ona też polsko-holenderską dziennikarką i wykładowcą związaną z Zuyd University of Applied Sciences. Jest ona doradcą w zakresie Europy Centralnej i Wschodniej dla instytucji rządowych i firm i międzynarodowym specjalistą PR.

Jest ona również dyrektorem Communications-Unlimited (www.communications-unlimited.nl/). Communications-Unlimited jest multidyscyplinamą firma w skład której wchodzą:

 • Centrum: Europa Srodkowa i Wschodnia
 • Miedzynarodowe Centrum Dziennikarskie i PR
 • Centrum jezykowe i biuro tłumaczeń
 • Dom Wydaniczy
 • Centrum: biznes i turystyka

Do rady doradczej Communications-Unlimited należą uznani przedstawiciele świata polityki, nauki i biznesu.

Beata Bruggeman-Sękowska jest zarejestrowana w oficjalnym Niderlandzkim Towarzystwie Tłumaczy Przysiegłych podlegającemu niderlandzkiemu Ministerstwu Sprawiedliwości.

 

 

Przeczytaj też:

 

 • Polska doskonałość w Hilversum

https://pl.communications-unlimited.nl/polska-doskonalosc-w-hilversum/

 • TAK. Mam żyłkę społecznikowską. Wywiad z Panią Senator Barbarą Borys- Damięcką

https://pl.communications-unlimited.nl/interview-with-ms-barbara-borys-damiecka-senator-of-the-republic-of-poland/

 • Moim kluczem w wyborze repertuaru jest moje serce. Wywiad z Marcinem Wyrostkiem

https://pl.communications-unlimited.nl/interview-with-marcin-wyrostek-famous-polish-musician/

 • Moje serce nie jest rozdarte, ono bije tutaj (w Polsce) i tam (w Holandii). Wywiad z Redbad Klijnstra

https://pl.communications-unlimited.nl/interview-with-redbad-klijnstra-dutch-polish-actor/

 • Naszą rzeczywistość i sukces tworzymy my sami. Wywiad z Beatą Bruggeman-Sękowską

https://pl.communications-unlimited.nl/interview-with-beata-bruggeman-sekowska/

https://pl.communications-unlimited.nl/polish-person-of-the-year/

 

Źródła, zdjęcia: Communications-Unlimited, Polonus

 

Polonus:http://www.polonus.nl/pl/spoleczenstwo.html 

 

Leave a Reply